דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן - אחידה

התכנית מעניקה כיסוי המשלים את הפערים בין שב"ן לביטוח הפרטי - החזר בגין השתתפות עצמית, ושיפוי מלא עבור ניתוחים שאינם מכוסים ע"י השב"ן. 

 ניתוחים פרטיים בישראל

הכיסוי כולל שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתל בניתוח, ציוד מתכלה, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימים (כולל אשפוז טרום ניתוח). 

 שכר מנתח

מבוטח יוכל לבחור מנתח מרשימת מנתחי הסכם בלבד.

לא יינתן החזר בגין שכר מנתח ששולם למנתח שאינו בהסכם. 

 

התייעצות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח

  • עד 3 התייעצויות עם רופאים מומחים אגב ניתוח:
  • התייעצות אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. 
  • התייעצות אצל נותן שירות שאינו בהסכם - עד 900 ₪ להתייעצות. 

 טיפולים מחליפי ניתוח

יכוסו טיפולים מחליפי ניתוח עד לתקרת הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור הטיפול שבוצע. 

 מאפיינים כלליים

  • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
  • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
  • תקופות אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
  • תקופת המתנה - אין
  • מבנה הפרמיה - השתנות לפי קבוצת גיל, מתקבעת בגיל 66. 
  • ילדים יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

 כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם