דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ליווי רפואי אישי

ניהול רפואי אישי באמצעות מדיקל אופיניון 03-9380260.

פאנל מומחים: קבלת חוות דעת שנייה, רב תחומית בעת מחלה או אירוע רפואי קשה.

 • מינוי רופא מומחה בתחום הרלוונטי.
 • ניתוח המידע הרפואי שנמסר ע"י המבוטח.
 • הפנייה להתייעצות מומחה בארץ או בחו"ל לפי הצורך.
 • מתן חוות דעת כתובה הכוללת: סיכום המידע הרפואי , אבחנה, מידע תומך בקבלת החלטת רפואיות והמלצות להמשך טיפול.


השתתפות עצמית בסך 180 ₪ עבור כל חוות דעת רפואית מסכמת.

רופא מלווה בעת אשפוז

ליווי ויעוץ רפואי בעת אשפוז מכל סיבה שהיא בכל בית חולים בארץ.

 • מתן מידע מלא ומפורט על המחלה.
 • בחינת הטיפול וסיכויי הצלחתו.
 • הסבר על תוצאות של בדיקות.
 • ייצוג החולה בפני הצוות הרפואי.

מאפיינים כלליים

 • תקופת אכשרה - 60 יום.
 • גיל כניסה מינימלי – 15 ימים, גיל כניסה מקסימלי – 69 שנים.
 • מבנה דמי ביטוח – משתנים בהתאם לגיל, מגיל 21 – קבועים.


ההצטרפות לכתב השירות הינה ללא הצהרת בריאות וחיתום רפואי