דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנו מדיק TOP

תכנית ביטוח בריאות שנבנתה במיוחד עבור עובדים זרים השוהים בארץ. תכנית ביטוח זו תואמת את הוראות החוק, המחייב מעסיקים לבטח את עובדיהם הזרים בביטוח רפואי בסיסי. התכנית תבטיח למעסיק ולעובד הזר שקט נפשי וביטחון מלא כי במקרה הצורך, העובד יזכה לשירות רפואי איכותי וזמין.

למי מתאימה התכנית?

הפוליסה מתאימה לעובדים זרים השוהים בארץ.

פירוט כיסויי הביטוח

מימון כל הוצאות האשפוז בבית חולים ציבורי בישראל

כולל הוצאות חדר מיון (גם אם לא מלווה באשפוז), חדר ניתוח, שכר מנתח ורופא מרדים, טיפול נמרץ ותרופות בעת אשפוז ללא הגבלת מס' ימי האשפוז.  

כיסויים נוספים

כיסוי מלא לבדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג., אנדוסקופיה, אולטרסאונד ובדיקות אחרות, כיסוי לטיפולי חירום ועזרה ראשונה לבעיות שיניים ברשת מרפאות הסדר בפריסה ארצית, התייעצויות עם רופאים מומחים, מימון מלא לרכישת תרופות בבתי מרקחת בפריסה ארצית.

הוצאות מיוחדות:

  • מימון הוצאות אמבולנס לבית החולים - מימון הוצאות העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית החולים.
  • אובדן כושר עבודה - מימון כרטיס טיסה עבור המבוטח, במידה ואינו מסוגל לעבוד בגלל מחלה, ומבקש לחזור לארץ מוצאו.
  • הטסת הגופה - במקרה של מוות חו"ח אנו נדאג להעברת גופת המבוטח לארץ מוצאו. 

פיצויים מיוחדים

  • מקרה מוות מתאונה - פיצוי של 50,000 ש"ח ישולם במקרה מוות או נכות מתאונה (בהתאם לאחוזי הנכות).

שירותים רפואיים עד למקום מגורי המבוטח

השירותים כוללים: ביקור רופא בבית המבוטח או במקום עבודתו, 24 שעות ביממה.

לתכנית לביטוח רפואי המיועדת לכל אדם השוהה בישראל באופן ארעי ומעוניין בשירותים רפואיים, קראו עוד על תכנית "Top לתייר" של מנורה מבטחים.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

למידע נוסף אנא פנה למחלקת ביטוח לעובדים זרים 03-7107460 אינטרפקס - 1533-7107460.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.