דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

קרן אור TOP - כיסוי ביטוח מחלות קשות

תקציר כיסויי הביטוח

כיסוי ביטוח מחלות קשות, מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, הכרוכים בהוצאות גבוהות מאוד. הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך ולשמור על רמת חיים נוחה תוך ההתמודדות עם המחלה הקשה. המחלות מחולקות לשלוש קבוצות, כאשר בקרות מקרה ביטוח בקבוצה מסוימת, התכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי בעת גילוי מחלה קשה נוספת.

מה כוללת התכנית?

להלן פירוט המחלות המכוסות לפי קבוצות:

קבוצה 1

 • אי ספיקת כבד פולמיננטית.
 • מחלת כבד סופנית (שחמת הכבד).
 • השתלת איברים.
 • תרדמת.
 • עמילואידוזיס ראשונית.
 • מחלת ריאות חסימתית כרונית.
 • מצב וגטטיבי קבוע (צמח קבוע).

 

קבוצה 2

 • אוטם חריף בשריר הלב.
 • ניתוח מעקפי לב.
 • ניתוח לב פתוח להחלפה / תיקון מסתמי הלב.
 • ניתוח באבי העורקים.
 • שבץ מוחי.
 • קרדיומיופיה - מחלת לב כרונית.
 • סכרת נעורים (עד גיל 20).
 • דום לב עם השתלת דפיברילטור.
 • נמק של חוט השידרה.

 

קבוצה 3

 • סרטן.
 • גידול שפיר של המוח.
 • השתלת מח עצמות.
 • אנמיה אפלסטית חמורה.
 • שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה).
 • פוליו.
 • עיוורון.
 • כוויות קשות.
 • אילמות ואובדן דיבור.
 • חירשות.
 • תשישות נפש.
 • דיסטרופיה שרירית.
 • פרקינסון.
 • צפדת (טטנוס).
 • אי ספיקת כליות סופנית.
 • טרשת נפוצה.
 • ניוון שרירים מסוג ALS.
 • פגיעה מוחית מתאונה.
 • דלקת מוח.
 • יתר לחץ דם ריאתי ראשוני.
 • דלקת חיידקית של קרום המוח.
 • איבוד גפיים.
 • מחלת דוויק ניורומיאליטיס (אופטיקה).
 • מחלת יעקוב קרויצפלד.

 

-----------

 • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה הראשונה, הפוליסה ממשיכה להיות בתוקף.
 • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה השנייה, זכאי המבוטח למקרים נוספים מהקבוצה הראשונה או השלישית.
 • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה השלישית, זכאי המבוטח למקרים נוספים ובתנאי שמדובר במחלה אחרת.
 • אין מגבלה לכמות התביעות מקבוצה שלישית.

 

תגמולי הביטוח – פיצוי בגין מחלה קשה

 • במקרה ביטוח ראשון - פיצוי בשיעור 100%. 
 • מקרי ביטוח נוספים - פיצוי בשיעור 100%.
 • פיצוי בשיעור 10% מסכום הביטוח בעת גילוי אחת מ-3 המחלות הבאות: טיפול במפרצת מוחית, הוצאת גלגל העין, צנתור כלילי טיפולי.
 • ​חוות דעת פתולוגית שנייה במעבדת Mayo clinic, ארה"ב.
 • סכום ביטוח נשאר ללא שינוי בכל תקופת הביטוח. 

 

תגמולי ביטוח נוספים 

 • במקרה של Carcinoma in Situ בשד – פיצוי בשיעור 20%.
 • במקרה של ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית מסוג Gleason Score עד ל-6 (כולל) - פיצוי בשיעור 20%.
 • במקרה של Carcinoma in Situ בצוואר הרחם -פיצוי בשיעור 10% .
 • פיצוי בשיעור 100% לאחר 10 ימי הישרדות.
 • פיצוי בשיעור 10% מסכום הביטוח ועד 30,000 ₪ למוטבים, במקרה של פטירת המבוטח לאחר 48 שעות ועד 10 ימים ממועד גילוי המחלה.
 • פיצוי בשיעור 10% מסכום הביטוח בעת גילוי מוקדם של אחד מ-16 סוגי סרטן המפורטים בפוליסה.

 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מינימלי – 15 ימים.
 • גיל כניסה מקסימלי – 64 שנים.
 • תקופת הביטוח – מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 • תקופות אכשרה:
  • מקרה ביטוח ראשון – 90 יום.
  • מקרה ביטוח שני – 180 יום ממועד קרות מקרה הביטוח הראשון.
 • במקרה של Carcinoma in Situ בשד – 90 יום.
 • במקרה של ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית – 90 יום.
 • במקרה של שני מקרי ביטוח בקבוצה ראשונה – 365 ימים בין מקרה אחד לשני.
 • במקרה של מחלת סרטן נוספת – 5 שנים ממועד ההחלמה מהמחלה הקודמת.
 • תקופת המתנה - אין.
 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל שנה לפי גיל ומין, מעשן/לא מעשן.
 • תום ביטוח – גיל 75. 
 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.
 • סכום ביטוח מקסימלי לקרן אור טופ - 600,000 ₪ .טבלת מחלות ותאריכי עדכון ההגדרות 

הנחיות לבדיקת זכאות לתשלום במקרה של התקף לב חריף 

 


כיצד רוכשים את התוכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתור הסוכנים או לפנות למוקד המכירות שלנו ב-9699*.

 - 

 • לתנאי הפוליסה - לחצו כאן 
 • תמצית תנאי הביטוח - קרן אור TOP - לחצו כאן 
 • טופס הצעה לביטוח בריאות, מחלות קשות ותאונות - להורדה 

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח מחלות קשות לחצו כאן