דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

העברה בין קופות גמל

מבוא

בהתאם לחוזר האוצר, החל מחודש אוקטובר 2008 נכנסות לתוקף הוראות האוצר המעודכנות בעניין מעבר מבוטחים בין קרנות פנסיה חדשות, ובין קופות גמל, והחל מחודש ינואר 2009 גם עבור מעבר בין ביטוחי מנהלים. במסגרת הוראות אלו חלו שינויים בתנאי הזכאות למעבר ובתהליך המעבר כולו.

מאיפה לאיפה ניתן להעביר כספים?

ניתן להעביר כספים בין מוצרים פנסיונים שונים. בין קרנות הפנסיה החדשות, בין קופות גמל לא משלמות לקצבה (הוניות) מקופת גמל לא משלמת לקצבה לקרן פנסיה, בין קרנות השתלמות, מקרנות השתלמות נזילות לקרן הפנסיה, בין ביטוחי מנהלים, מביטוח מנהלים לקרן פנסיה.

  • לא ניתן להעביר כספים בין קרנות הפנסיה הוותיקות לקרנות הפנסיה החדשות.
  • לא ניתן להעביר כספים מקרן פנסיה או קופת גמל לקרן השתלמות.

מי זכאי לעבור בין קופות הגמל או קרנות ההשתלמות?

כל עובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי, המבוטח בקרן השתלמות או קופת גמל, זכאי להעביר את הכספים בין קופות בכל שלב שיבחר בכפוף לתנאים הבאים:

  • לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקופה המעבירה.
  • מבוטח שקיימת לו הלוואה פעילה בקרן (או בקופת הגמל) המעבירה.
  • לא ניתן להעביר כספים של עמית שנפטר.

איך עוברים בין קופות גמל או קרנות השתלמות?

להעברת כספים לממנורה מבטחים, ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות של מנורה מבטחים בטלפון 2000*.

להעברת כספים ממנורה מבטחים אל כל חברה אחרת, עליך לפנות אל אותה החברה.

כיום ניתן לנייד קופות גמל להשקעה או לנייד קופות גמל להשקעה לקרן פנסיה (לעמיתים מעל גיל 60) במקרים של פרישה מיידית.

העברת כספים בין מסלולים

באפשרותך לעבור בין מסלולי ההשקעה בתוך קופת הגמל או קרן ה השתלמות אשר ברשותך במנורה מבטחים. מנורה מבטחים מנהלת מגוון רחב של מסלולים, בהם מסלולים המתמחים במניות, אגרות חוב לטווח קצר או ארוך. העברת הכספים בתוך המסלולים יכולה להתבצע באמצעות המידע האישי באינטרנט או שבאפשרותך לפנות למרכז קשרי הלקוחות של מנורה מבטחים בטלפון 2000*.

העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה מתבצעת תוך 3 ימי עסקים ממועד הבקשה.

מועדי העברת כספים בין הקרנות

תוך 20 ימי עסקים מהמועד הקובע. למעט עבור עמית פעיל שבו חלפו מעל 10 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה על קבלת הבקשה (נספח ג') ועד למועד שליחת הבקשה (נספח א' ונספח ד') אז יש להעביר כספים תוך 10 ימי עסקים.