דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח צד שלישי לרכבי אספנות עד 3.5 טון - "TOP - אספנות"

ביטוח צד שלישי ייעודי לרכבי אספנות עם תנאים מורחבים ופרמיה אטרקטיבית.

ביטוח צד שלישי מכסה את אחריות המבוטח לנזקי רכוש שנגרמו על ידי הרכב המבוטח לצד שלישי בשל תאונה, התנגשות או התהפכות.

הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי (ללא תוספת פרמיה):

  • גבול אחריות צד שלישי – 1,000,000 ₪. 
  • גרירה ושרותי דרך.
  • הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי עד 12,000 ₪. 
  • הרחבת "פרקליט" – טיפול בתביעות כנגד צד שלישי.

תנאי התאמה למסלול:

  • רכבים פרטיים בלבד.
  • רכבים מעל גיל 30 (המוגדרים ברישיון הרכב כרכב אספנות).
  • נהגים ללא הגבלת גיל בעלי רישיון נהיגה מעל 24 חודשים מלאים.
  • עבר ביטוחי מוכח ונקי מתביעות ב 3 שנים אחרונות.


  • השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.


------------

המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.