דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המבוטח בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כתוצאה מהפרת חובתו המקצועית ואשר מקורה במעשה או מחדל מקצועי של המבוטח לרבות טעות או השמטה.

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.

---------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.