דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח אחריות לנושאי משרה ומנהלים

פוליסת CORPORATE GUARD

ביטוח אחריות לנושאי משרה ומנהלים נותן כיסוי לאחריות הניהולית מפני תביעות צדדים שלישיים שניזוקו מרשלנות ניהולית. כמו כן, הביטוח מכסה הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים וחקירות של מנהלים ונושאי משרה. התביעות יכולות להיות מוגשות ע"י לקוחות, ספקים, רשויות, עובדים, מתחרים וכו'.

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.

---------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.