דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מסלולי השקעה מותאמי גיל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה מתווה השקעות חדש לגופים המוסדיים הקובע כי תמהיל ההשקעות והסיכון הגלום בהן יותאם למאפייני החוסכים לפנסיה.

המתווה נועד למנוע חשיפה גבוהה מדי של חוסכים מבוגרים לתנודתיות בשוק ההון. מתווה זה יחול באופן אוטומטי על כל המצטרפים החדשים למעגל החוסכים. בנוסף, לכל חוסך קיים תינתן האפשרות להעביר את כספו למסלול השקעות מותאם לגיל. 

שאלות ותשובות – מסלול השקעה מותאם גיל

1. מהו המתווה ומהי מטרתו?

גופים מוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וקופות ביטוח), יידרשו להקים מסלולי השקעה נפרדים עבור חוסכים בקבוצות גיל שונות. בנוסף, הגופים המוסדיים יוכלו להרחיב את המודל ולהפריד בין כספי החוסכים גם על פי מאפיינים נוספים. למשל, העדפת סיכון, מצב כלכלי וכדומה. מטרת המתווה היא להתאים את החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית ובעיקר לגילו. המתווה גובש על מנת למנוע מחוסך הקרוב לגיל פרישה לספוג הפסדים כתוצאה מתנודות חריפות בשווקי ההון.

2. כיצד מצטרפים למסלול השקעה מותאם גיל?

חוסכים חדשים ישויכו באופן אוטומטי למסלול, כל עוד לא בחרו מסלול השקעה אחר. כמו כן, הגופים המוסדיים יפנו לחוסכים קיימים ויציעו להם לעבור למסלול זה.

3. מה תהיה מדיניות ההשקעה החדשה?

החברה המנהלת תקבע את מדיניות ההשקעה של כל מסלולי השקעה עבור כל קבוצת גיל. סביר להניח כי מסלולים שמיועדים לחוסכים מבוגרים יהיו סולידיים יותר ומסוכנים פחות ממסלולים עבור חוסכים צעירים. בנושא זה, ניתן להתייעץ עם סוכן ביטוח, או יועץ פנסיוני או לפנות ישירות לחברה. בנוסף, ניתן לעקוב אחר מדיניות ההשקעה, בפרסומים של "מדיניות השקעה צפויה" שהחברה המנהלת מחויבת להעלות באתר האינטרנט שלה.

4. אילו מסלולי השקעה יוקמו במסגרת המתווה?

כל חברה המנהלת כספים במוצרי חיסכון פנסיוני (קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח חיים) תקים מתווה השקעות מותאם גיל המכיל את המסלולים הבאים: 


  • מסלול השקעה לחוסכים מתחת לגיל 50;
  • מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 50 עד 60;
  • מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 60 ומעלה;
  • מסלול השקעה למקבלי קצבה.
  • בנוסף, ימשיכו להתקיים מסלולי השקעה "מתמחים" כגון: מניות, אג"ח, שקלי, טווח קצר וכדומה. חוסכים שעדיין לא החלו לקבל קצבה רשאים להעביר את כספם.  


5. מהו השינוי במסלול השקעה "מתמחה"?

עד היום, מסלול "מתמחה" אופיין בכך שלפחות 50% מהכספים הנמצאים בו מושקעים באפיק השקעה מסוים כמניות, אג"ח, שקלי וכדומה. מטרת מסלולים מסוג זה היא לאפשר לחוסכים לבחור באפיק המתאים ביותר למאפייניהם ולצרכיהם.

6. מהו מסלול השקעה בו מנוהלים הכספים כיום?

רוב כספי החיסכון הפנסיוני מנוהלים כיום במסלולי השקעה "כלליים", שאינם לוקחים בחשבון את מאפייניהם השונים של החוסכים. במסלולים אלה נמצאים כספים של חוסכים בגילאים שונים. במסלול "כללי" ניהול ההשקעות נעשה בהתאם לשיקול דעתה של החברה המנהלת את כספי החיסכון הפנסיוני.

7. באיזה מסלול מנוהלים הכספים שלי?

ניתן לפנות באמצעות צור הקשר באתר ולבדוק את מסלול ההשקעה. בנוסף, חוסך רשאי להעביר את כספיו מהמסלול ה"כללי" למסלול השקעה מתמחה.

8. מדוע חשוב מסלול ההשקעה שלי?

כספי החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני משויכים למסלולי השקעה שונים, כאשר הכספים בכל מסלול מושקעים באופן שונה, סולידיים יותר או פחות. התשואה שמניבים כספי החוסכים בכל מסלול השקעה נגזרת, בין השאר, מרמת הסיכון אליה חשופים הכספים באותו המסלול. כלומר, בחירה במסלול ההשקעה משפיעה על רמת הסיכון.

9. כיצד אדע מהי רמת הסיכון המתאימה לי?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, הנצבר על פני עשרות שנים. ככל שמשקל ההשקעות במניות או באגרות חוב של חברות בסך החיסכון הפנסיוני גבוה יותר, החוסך צפוי לתנודות חדות יותר. מצד שני, חיסכון המושקע בעיקר בפיקדונות או באגרות חוב ממשלתיות הוא תנודתי פחות, אך לאורך זמן צפוי להניב תשואות נמוכות יותר. השפעתן של תנודות חדות בתקופה קצרה אינה מהווה סיכון לחיסכון ארוך טווח, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן מכרעת על סמך ירידות או עליות חדות שבועיות או חודשיות. לפני כל החלטה חשוב לפנות לגורם מוסמך בתחום (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני) שיעזור בבחירת התכנית או המסלול המתאימים ביותר.

10. אני חוסך במסלול "כללי" ומעוניין להישאר בו. האם אני יכול לעשות זאת?

כן. חוסכים קיימים במסלול "כללי" יורשו להמשיך לנהל בו את כספם.

11. אני חוסך בן 62, האם אוכל לבחור במסלול מנייתי?

כן, כל עוד לא התחלת לקבל קצבה, תמיד תוכל לבחור במסלול "מתמחה", לרבות במסלול מנייתי. חשוב להדגיש כי הזכות לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון הפנסיוני נמצאת בידי החוסך בלבד. החוסך רשאי להיוועץ ביועץ או בסוכן ביטוח פנסיוני כדי לבצע את הבחירה המושכלת והמתאימה ביותר לצרכיו ולהעדפותיו.

12. האם המודל יחול על קרן השתלמות?

המודל יחול רק על חיסכון פנסיוני המיועד לשימוש החוסכים לאחר גיל הפרישה: כספים בקופות גמל לתגמולים, בקופות גמל לא משלמות לקצבה, בקרנות הפנסיה החדשות ובקופות ביטוח (הידועות גם כפוליסות ביטוח מנהלים). המודל לא יחול על מוצרי חיסכון שאינם מיועדים לגיל פרישה דוגמת קרן השתלמות, קופת גמל לדמי מחלה, קופה מרכזית לפיצויים, קופות אישיות לפיצויים ועוד.

13. האם המודל יחול על כספי פיצויים?

כן, כספי הפיצויים יכולים להוות מרכיב מרכזי בחיסכון לגיל הפרישה, ויתאפשר לנהלם במסגרת המתווה.


קישורים שימושים


  • בואו להכיר את מסלולי יעד לפרישה, מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל של מנורה מבטחים - לכניסה.


--------------
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.