דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

איך למשוך כספי פנסיה ?

קרן פנסיה נועדה לשלם קצבה חודשית לאחר היציאה לגמלאות, אך במקרים מסוימים ניתן למשוך ממנה כספים לפני כן - ואפילו בפטור ממס

קרן פנסיה היא מטבעה מוצר קצבתי והמשמעות היא שהכספים שצברנו יומרו במועד הפרישה לקצבה חודשית, שתשמש אותנו לאחר פרישתנו מהעבודה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים קיימת אפשרות למשוך את הכסף במשיכה הונית חד-פעמית.

באיזה מקרים ניתן לעשות זאת והאם הפעולה כדאית? על כך נשיב במאמר זה. 

על רכיב התגמולים ורכיב הפיצויים

החיסכון בקרן הפנסיה מחולק לשני רכיבים: רכיב התגמולים, שמורכב מההפקדות השוטפות של המעסיק והעובד (או רק העובד, אם מדובר בעצמאי) ורכיב הפיצויים. ככלל, רכיב התגמולים הוא רכיב קצבתי במהותו. כלומר, הדרך לממש אותו היא בגיל הפרישה, וזאת לאחר הגשת תביעה לקצבת זקנה והמרת הסכום הצבור לקצבה חודשית. מי שבכל זאת יבקש למשוך את כספי רכיב התגמולים במשיכה הונית, ושלא על דרך של היוון בעת הפרישה, יידרש לשלם מס בשיעור 35% מהכספים, או בהתאם למס השולי שלו, לפי הגבוה מביניהם.

רכיב הפיצויים, לעומת זאת, יכול להיות קצבתי או הוני. כלומר, אפשר להמשיך ולצבור אותו ואת התשואה עליו, אם ישנה, עד לגיל הפרישה. ניתן גם להמיר אותו לקצבת זקנה ובכך ליהנות מקצבה גבוהה יותר. כמו כן, ניתן למשוך אותו במשיכה הונית חד-פעמית עם סיום יחסי עובד-מעביד, או בהגעה לגיל הפרישה מהעבודה, והכל בכפוף לתקרות הפטור ממס על כספי פיצויים. 

מה המשמעות של משיכת סכום חד-פעמי מקרן הפנסיה?

קרן פנסיה משולמת לנו לפי עיקרון המכונה "מקדם פרישה". מדובר במספר המייצג את התקופה שבה קרן הפנסיה אמורה לשלם לנו קצבה, בהתאם למגדר שלנו, לגיל הפרישה ולתוחלת החיים. בכל מקרה, קרן הפנסיה תמשיך לשלם לנו קצבה, גם אם נאריך ימים מעבר לשנים שאותו "מקדם פרישה" הגדיר. המשמעות היא שמי שזוכה להאריך ימים, נהנה למעשה מתשלום קצבאות בסכום כולל שעולה על גובה הצבירה שהייתה לו בקרן.

בין אם נמשוך מהצבירה בקרן לפני הפרישה או לא, חשוב לקחת בחשבון כי ייתכן שנותר לנו מספר לא מבוטל של שנים לחיות לאחר הפרישה. שנים, שבהן נקבל את קצבת הזקנה. אי לכך, חשוב שנדע שכל משיכה של כספים מקרן הפנסיה, גם אם היא פטורה ממס, בהכרח מקטינה את הצבירה בקרן, ומכאן שגם את קצבת הזקנה.

משיכת כספי רכיב פיצויים מקטינה אף היא את הקצבה הצפויה בגיל פרישה, לעיתים בסכום העולה על שליש ממנה, בהתאם לסכום שנמשך. הסיבה לכך היא שפיצויי פיטורים נחשבים לכשליש מסך הצבירה בקרן הפנסיה, בחישוב גס.

שיקולי מס הם סיבה נוספת מדוע כדי לחשוב פעמיים לפני המשיכה. למעשה, ניצול הטבות מס עשוי להפחית את הטבות המס להן זכאים מי שהגיעו לגיל הפרישה. הסיבה לכך היא שמטרת מנגנון המיסוי, המתייחס לתקרת ההון הפטורה, היא לעודד את החוסכים שלא למשוך בטרם עת כספים פטורים ממס וכך לעודד אותם להמשיך ולצבור עד הפנסיה.

מתי ניתן למשוך סכום חד-פעמי מרכיב התגמולים ללא תשלום מס?

לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וגם לחיוב במס על משיכת כספי רכיב התגמולים יש כמה חריגים שמאפשרים משיכה שכזו בפטור ממס:

  1. פטירת החוסך – כאשר חוסך שטרם המיר את הצבירה לקצבה הולך לעולמו בטרם עת, מבלי להותיר אחריו שאירים הזכאים לקצבת שאירים (כלומר, בן או בת זוג וילדים עד גיל 21), עוברים הכספים ליורשים או המוטבים שמינה. במקרה כזה, היורשים או המוטבים זכאים למשוך את הכספים ללא תשלום מס.
  2. מיעוט הכנסות – במקרים מסוימים, בהתאם לקביעת רשות המיסים, יכול מי שיש לו הכנסות נמוכות למשוך כספים מרכיב התגמולים. מצבים נוספים בהם ניתן יהיה למשוך מכספי התגמולים סכום חד-פעמי בפטור ממס הם כאשר לשני בני הזוג אין הכנסה העולה על שכר המינימום, או כאשר יש להם ילדים מתחת לגיל 18 וההכנסה החודשית שלהם אינה עולה על פעמיים שכר המינימום.
  3. נכות של למעלה מ-75% - מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע עבורו נכות קבועה בשיעור 75% ואילך, זכאי לפטור ממס.
  4. הוצאות רפואיות – מי שנושא בהוצאות רפואיות שמגיעות למחצית הכנסתו השנתית, למעט הוצאות על טיפולי שיניים או טיפולים אסתטיים. 

משיכת סכום חד פעמי מקרן הפנסיה למי שעבר את גיל הפרישה

המטרה של החיסכון הפנסיוני היא לספק לנו קצבה ממנה נוכל לחיות לאחר הפרישה מהעבודה. במקרים שבהם הסכום שנחסך אינו גבוה ואינו מספק קצבה ראויה למחיה, ניתן יהיה למשוך את הכספים שלא בדרך קצבה וללא תשלום מס.

 

הסכום שנמשך נקרא "סכום צבירה מזערי" ונכון לשנת 2023 הוא עומד על עד 100,771 שקלים, כאשר הבדיקה נעשית במצטבר על כל קופות הגמל של החוסך. כלומר, מי שהגיע לגיל הפרישה מהעבודה או גיל 67 ובכל חסכ ונותיו הפנסיוניים הגיע במצטבר לסכום שאינו עובר מגבלה זו, יוכל למשוך את הכספים במשיכה הונית, ללא תשלום מס.