דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

בין עבודות? מה שצריך לדעת על הסדר ביטוח

כך ניתן לשמור על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים בתקופה של היעדר עבודה או חל"ת

בימים כתיקונם, כנראה שאתם לא חושבים יותר מדי על ההפרשה החודשית לפנסיה. אם אתם שכירים, כנראה שההפרשה נעשית ללא מעורבות פעילה מצדכם, באמצעות תלוש המשכורת. אם אתם עצמאיים, ייתכן כי ההפרשה נעשית עבורכם באמצעות רואה חשבון. המצב משתנה כשאתם לא עובדים או יוצאים לחופשה ללא תשלום, אז – אלא אם כן הוגדר אחרת – ההפרשה נפסקת לחלוטין.

ישראלים רבים נוטים להמתין עם חידוש ההפקדות לפנסיה עד חזרתם לעבודה, כנראה מתוך הנחה שלפנסיה מפקידים רק כשיש הכנסה קבועה. מה שהם לא יודעים הוא שלפנסיה לא מפקידים רק עבור היציאה לפנסיה. למעשה, קרן הפנסיה שלכם כוללת גם שני כיסויים ביטוחיים חשובים: למקרה של נכות או אובדן כושר עבודה (למשל, כתוצאה מתאונה) וכיסוי שנועד להבטיח קצבה לשאירים, כלומר בן או בת זוג וילדים עד גיל 21, במקרה של מוות.

כמו לנהוג בלי ביטוח

כשאתם מפסיקים לעבוד, הזכויות בקרן הפנסיה שלכם נשמרות למשך חמישה חודשים ממועד ההפקדה האחרון (או יותר, אם הוגדר אחרת בהוראת שעה), תקופה שבשפה המקצועית נקראת "ארכת ביטוח". כשאנחנו אומרים "זכויות" אנחנו מתכוונים גם לכיסויים הביטוחיים שהזכרנו קודם וגם לדמי הניהול שאתם משלמים בקרן, שלא צפויים להתייקר במהלך תקופה זו.

אם הפסקתם לעבוד למשך תקופה העולה על חמישה חודשים (או על התקופה שהוגדרה בהוראת השעה), הזכויות בקרן הפנסיה עלולות להיפגע – ולצערנו, מדובר בפגיעה בלתי הפיכה, שכן הכיסויים הביטוחיים מאבדים מתוקפם. המשמעות היא שאתם לא מכוסים במקרה של אירוע העלול לגרום, לא עלינו, לנכות או למוות, והן אתם והן השאירים שלכם לא תקבלו קצבה כתוצאה ממנו. כמו כן, דמי הניהול צפויים להתייקר, לעיתים עד לתקרה הקבועה בחוק.

יתרה מכך, אם תבקשו להצטרף מחדש לקרן לאחר תקופת "ארכת הביטוח", ייתכן שתתבקשו לחתום מחדש על הצהרת בריאות, שעל בסיסה יכולה הקרן לדחות את ההצטרפות שלכם או לאשר אותה בתנאים מגבילים. תיאלצו גם להמתין במשך "תקופת אכשרה" של 60 חודשי הפקדות שוטפות עד שהזכויות שלכם, לרבות הכיסויים הביטוחיים, ייכנסו לתוקף. המשמעות היא שאם איבדתם את כושר העבודה רגע לפני שאותה תקופה הסתיימה, לא תהיו זכאים לתשלום קצבה.

למה זה חשוב? כי כמו שלא הייתם עולים על הכביש בלי ביטוח בתוקף, כך לא מומלץ שתהיו בין עבודות או בחל"ת לתקופה ארוכה בלי כיסוי מתאים בקרן הפנסיה. למרבה המזל, אתם לא חייבים להיות מועסקים בפועל כדי לשמור על עצמכם לשעת צרה. יש מסמך שעליו תוכלו לחתום בתוך דקות ויסדיר את הזכויות שלכם, גם אם תיקחו חופשה ארוכה מעולם העבודה (למשל, עבור חופשת לידה מוארכת). קוראים לו "הסדר ביטוח".

איך מצטרפים?

כל עוד אתם מוגדרים "עמיתים פעילים", כלומר אם ההפקדה האחרונה לפנסיה התרחשה לפני חמישה חודשים או פחות, יש לכם אפשרות לחתום על הסדר ביטוח. הסדר זה יאפשר לכם לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הגדלת הצבירה בקרן, והוא יחול במשך התקופה הקצרה מבין השתיים הבאות: התקופה הרצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית (כלומר, אם עד לאחרונה עבדתם ברציפות במשך שנה וחצי, זה יהיה גם תוקפו של ההסדר), או 24 חודשים. זאת, תמורת תשלום מופחת, שמותאם לכיסוי עלות הביטוחים בלבד – כפי ששילמתם עליהם בתקופה שבה עבדתם.

אם חלילה יתרחש במהלך תקופת ההסדר אירוע שנקרא בשפה המקצועית "אירוע מזכה", כלומר אירוע שגורם לנכות, אובדן כושר עבודה או מוות – אתם או השאירים שלכם עשויים להימצא זכאים לקצבת נכות או שאירים. במקרה זה, גובה הקצבה שאתם או השאירים תקבלו יהיה באותו גובה שהייתם מקבלים לו האירוע היה מתרחש בחודש האחרון שבו שולמו בקרן דמי גמולים מלאים (כלומר, תגמולי עובד, מעסיק ופיצויים) לפני הסדר הביטוח. אם חתמתם על ההסדר רגע לאחר שעזבתם את מקום העבודה, מדובר בחודש האחרון שבו עבדתם.

אז איך מצטרפים להסדר ביטוח? אצלנו באתר מנורה מבטחים ניתן לעשות זאת בקלות ובמהירות באמצעות חתימה על טופס בקשה דיגיטלי לשמירת הזכויות הביטוחיות בקרן הפנסיה. כמו כן, תוכלו לפנות לסוכן הפנסיוני שלכם או למוקדי השירות של החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלכם.

בכל מקרה, ההסדר יתבטל אוטומטית במקרים מסוימים, לדוגמא - ברגע שתחדשו את התשלומים הרגילים לקרן, במסגרת עבודה כשכירים או כעצמאיים, אם תמשכו כספים כלשהם מרכיב התגמולים שלך בקרן, וכו'.