דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

אודות

מנורה מבטחים הינה קבוצת ביטוחי הרכב והפנסיה הגדולה בישראל ומנהלת נכסים בהיקף של מעל ל-222 מיליארד ש"ח. במהלך השנים ביססה לעצמה מנורה מבטחים מוניטין של קבוצה אמינה, אחראית ויציבה, המעניקה לכ-2 מיליון לקוחותיה שירות מקצועי ואמין.

יו"ר: ערן גריפל
מנכ"ל: ארי קלמן
שנת ייסוד: 1935

  • Palamas Establishment & Najaden Establishment*) נאמנויות זרות הרשומות בואדוז - ליכטנשטיין) 61.86% המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ.
  • ציבור 38.14%.


החברה התאגדה בישראל (פלשתינה) והחלה פעילותה בשנת 1935, כמורשת לוידס בישראל, ומאז 1939 - כחברת ביטוח. בשנת 1963 נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי משפחת פישל פריש, ומאז היא מוחזקת על ידי בני המשפחה. בשנת 1982 בוצעה הנפקה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והחברה הפכה לחברה ציבורית (נכון להיום, נסחרת במסגרת מדד ת"א 90 ומדד ת"א 125).

הקבוצה ביצעה בשנים האחרונות מספר מהלכי רכישה ופיתוח עסקי משמעותיים בענפי הביטוח, הפנסיה ושוק ההון, אשר העיקריים שבהם הינם:

  • שנת 2004 - רכישה של מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, המנהלת את קרן הפנסיה החדשה המקיפה - "מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)", שהינה קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל (להלן: "מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)") ואת קרן הפנסיה הכללית, "מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)".

  • שנת 2007 - רכישה של מניות שומרה חברה לביטוח בע"מ, העוסקת בעיקר בתחומים של ביטוח רכב (חובה ורכוש) וביטוחי רכוש אחרים וכן מחזיקה בסוכנויות הביטוח סיני סוכנות לביטוח בע"מ וסוכנות ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח (1989) בע"מ ובנכסי נדל"ן (באמצעות שומרה נדל"ן בע"מ).

  • בשנים 2016-2017 - רכישה של 30% ממניות אמפא קפיטל בע"מ ו-40% ממניות אי.אר.אן בע"מ, חברות העוסקות בתחומי המימון החוץ בנקאי, ניכיון ממסרים דחויים, סליקה והבטחת אשראי.

  • בשנת 2017 - מיזוג ומכירת פעילות בית ההשקעות מנורה מבטחים פיננסיים בע"מ, המספק ללקוחותיו שירותי ניהול נכסים פיננסיים ושיווק השקעות (ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקים), לאלטשולר שחם בע"מ, אשר בעקבותיו מחזיקה החברה 20% ממניות חברת ניהול קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

לאורך השנים, ביססה לעצמה הקבוצה מוניטין של קבוצה אמינה, יציבה וסולידית, המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ויעיל.

כל אלה איפשרו לקבוצה לפנות לקהל יעד מגוון ולהעניק לו פתרונות בטוחים ומשתלמים גם יחד. את הצלחותיה הרבות של הקבוצה ניתן לזקוף לזכות ניהול השקעות מקצועי, תוך השגת תשואות עודפות בפוליסות ביטוח חיים המשתתפות ברווחי השקעה (משנת 1992), אופי פעילות המשלב מוצרים איכותיים, הון אנושי מיומן ומקצועי, שירות יעיל ופיתוח פתרונות יצירתיים העונים על צרכי הלקוחות. הקבוצה נמצאת בקשרים עסקיים עם אלפי סוכני ביטוח ומתכננים בעלי רישיון פנסיוני המעניקים מגוון שירותים ללקוחות החברה ברחבי הארץ.

ביטוח

הקבוצה פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים בישראל, באמצעות חברות בנות בשליטתה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ, והיא הקבוצה הגדולה בישראל בתחום הביטוח הכללי (non-life) וקבוצת ביטוחי הרכב הגדולה בישראל. הקבוצה פעילה באמצעות מנורה מבטחים ביטוח, בנוסף לכלל תחומי הביטוח הכללי, גם בתחומי ביטוח החיים וביטוח הבריאות, והיא בין חמש קבוצות הביטוח הגדולות בישראל.|

בנוסף, הקבוצה מחזיקה בסוכנויות הביטוח אורות סוכנות לביטוח חיים (2005) בע"מ, העוסקת בכל תחומי החיסכון ארוך הטווח ומשמשת כסוכנות הסדר, סיני סוכנות לביטוח בע"מ וסוכנות ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח (1989) בע"מ, המפעילות סוכני ביטוח בכל תחומי הפעילות.

כמו כן, החברה פועלת ומנהלת השקעות בתחומי הנדל"ן והפעילות הסולארית בישראל ובחו"ל, וכן מחזיקה בחברת חיתום והפצת ניירות ערך.

----------------

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב. מובהר, כי פרסומי קבוצת מנורה הנדרשים על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, זמינים לצפייה במערכת האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך – מאי"ה (להלן: "אתר הבורסה"). בכל מקרה של טעות, סתירה או אי-התאמה בין המידע המפורסם באתר הבורסה לבין המידע הרלבנטי המופיע באתר זה, המידע המפורסם באתר הבורסה גובר.