דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

טיפולי פיזיותרפיה

טיפולי פיזיותרפיה

לפני קבלת החלטה באופן הטיפול הנדרש ובטרם ביצוע הטיפול, אנא צרו קשר עם מוקד השירות בחברתנו בטלפון 03-7107957 וודאו שאכן הכיסוי המבוקש מצוי בפוליסה שרכשתם.

באם הנכם מחזיקים בכתב שירות "רפואה מונעת TOP" עליכם לפנות טלפונית אל מוקד השירות של חברת פמי פרימיום, בטרם ביצוע ההתייעצות, הטיפול או הבדיקה בטלפון 03-5688100, הפועל 24 שעות ביממה, להזדהות בשם מלא ומספר ת.ז.

השירות יינתן לכם במרפאות הסדר של חברת פמי, על פי סוג השירות המבוקש ובהתאם לתנאי כתב השירות שבפוליסה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

אנו ממליצים להשתמש בתהליך הדיגיטלי החדש שלנו המאפשר לך להגיש בקשה להחזר רפואי בתהליך קל, מהיר ופשוט. במקרה של התייעצות ובמידה וקיימת זכאות יתקבל אישור מיידי! לחצו כאן למעבר לתהליך הדיגיטלי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

1. קבלות.
2. הפניה לטיפול.
3. תעודת הסמכה של המטפל.
4.צילום המחאה (צ'ק) מבוטלת, או אישור על ניהול חשבון בנק של המבוטח/ת.


לחילופין, ניתן להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. לחצו כאן לטופס התביעה . באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-health@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת טופס התביעה ומסמכי התביעה, אנו נבדוק את זכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה. אם הכל ברור ותקין אנו נאשר את זכאותכם לכיסוי ביטוחי ונפצה אתכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם עד 30 יום מקבלת כל המסמכים הדרושים. אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את האירוע, תשלח אליכם הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים על ידנו.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00​.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-22.08.2021 - לחצו כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 1.9.2019 עד תאריך 21.08.2021 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.