דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

תשלום לקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה

תשלום לקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

מנורה מבטחים מאפשרת דיווח רשימות עובדים ישירות דרך המחשב במשרד, ותשלום באמצעות הרשאה לחיוב החשבון. פורטל ייחודי למעסיק, המאפשר גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, בהתאם לרשימות אותם הזנת. לא הזנת רשימה? לא תתבצע גבייה. לחצו לפרטים נוספים והצטרפות .

בסעיף 20 לתקנות מס הכנסה נקבע כי המעסיק חייב להעביר את תשלומיו לקופת גמל (קופת גמל לשכירים, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות) עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ-7 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים.

את התשלום ניתן להעביר לקרן הפנסיה במספר דרכים:

  • תשלום באמצעות העברה בנקאית - פרטי חשבון קרן הפנסיה, לצרכי העברה בנקאית: בנק לאומי (10) סניף 800 מס' ח"נ 294262/72.
  • לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ניתן לפנות לדסק מעסיקים או למנהל התיק.

תשלומי העסק למנורה מבטחים פנסיה

תשלומי המעסיק לפיצויים, ותגמולים כמוגדר בפקודת מס הכנסה, מוכרים כהוצאה על ידי מס הכנסה.

התשלומים המקסימליים המוכרים למעסיק כהוצאה הם:

  • תשלום מעסיק ע"ח פיצויים - עד 8.33% משכר העובד.
  • תשלום מעסיק ע"ח תגמולים - עד 7.5% משכר העובד.

למידע נוסף על הנחיות התשלום למעסיקים - לחצו כאן

תשלומים על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה - להלן חלוקת ההפקדות של העובד והמעסיק

החל מיוםהפרשות מעסיק / הפרשות עובדהפרשות מעסיק לפיצוייםסה"כ

שימו לב

  • אם ההפקדות הינן בשיעור של עד 5% מהשכר - חייבת להיות זהות בין תשלומי העובד והמעסיק. הגדלת ההפקדות בגין רכיב התגמולים של אחד מהצדדים (עובד/מעסיק) מעבר להפקדה של 5% אינה חייבת בהפקדה זהה של הצד השני. כלומר, ניתן להגדיל הפקדות מעסיק עד ל 7.5% משכר העובד ללא הפקדה מקבילה של העובד (כלומר – עובד יפקיד 5% ומעסיק עד 7.5%) או שהעובד יכל להגדיל את חלקו עד ל 7% משכרו ללא הפקדה מקבילה של המעסיק (כלומר - עובד יפקיד עד 7% ומעסיק יפקיד 5%).
  • תשלום המעסיק לקרן פנסיה נותן לעובד גם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, והמעסיק אינו חייב בתשלום נוסף בגין כיסוי ביטוחי זה (כפי שהוא נדרש לשלם בביטוח מנהלים).

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים לגבי אופן הדיווח וצורת התשלום ניתן לפנות לדסק מעסיקים במייל deskmm@menoramivt.co.il או בטלפון 037552412, וכן למנהל התיק שלכם במנורה מבטחים.