דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

פנסיית חובה

פנסיה חובה לכל עובד במדינת ישראל

פנסיה חובה לכל עובד במדינת ישראל

("פנסיית חובה")

ביום 30 בדצמבר 2007 חתם שר התמ"ת, בטקס חגיגי, על צו הרחבה להסכם פנסיית חובה (שנחתם בין הסתדרות העובדים החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים) המחיל את הוראות ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק החל ביום 1 בינואר 2008.

באוגוסט 2011 נחתם צו הרחבה המשפר את תנאי הסכם הקודם משנת 2008, לפי הצו החדש ההפקדות לפנסיית חובה יגדלו עד ל-17.5% בשנת 2014.

בשנת 2016 נקבע בצו ההרחבה להגדלת הפקדות בחיסכון הפנסיוני כי ההפקדות לפנסיה יגדלו בשתי פעימות, ביולי 2016 ו-ינואר 2017.

מנורה מבטחים פנסיה קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל

מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה), קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל , נבחרה ע"י ההסתדרות הכללית כאחת מקרנות הפנסיה שתבצענה את הסדר פנסיית החובה עבור עובדיה, בתנאים מיוחדים. מנורה מבטחים פנסיה ערוכה לקליטת העמיתים החדשים במסגרת הסדר פנסיית החובה, בגינם יופקדו בקרן דמי גמולים.

מנורה מבטחים פנסיה מעמידה לרשותך מערכת ממוחשבת להעברת התשלום החודשי - לחץ לפרטים.

פנסיה מקיפה לכל עובד

לפי צו ההרחבה, לכל עובד במדינת ישראל זכאות להסדר פסיוני מקיף, הווה אומר פנסיית זקנה וכן כיסויים למקרי אובדן כושר עבודה ומוות. הסכם המסגרת לביטוח פנסיוני במשק קובע כי ההפקדות לפנסיה יבוצעו לקרן פנסיה חדשה כדוגמת מנורה מבטחים פנסיה, כברירת המחדל.

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה. בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים. להלן חלוקת ההפקדות של העובד והמעסיק:

החל מיום 1.1.2008

החל מיום 1.1.2009

החל מיום 1.1.2010

החל מיום 1.1.2011

החל מיום 1.1.2012

החל מיום 1.1.2013

החל מיום 1.1.2014

החל מיום 1.7.2016

החל מיום 1.1.2017

מנורה מבטחים פנסיה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, נבחרה ע"י ההסתדרות הכללית כאחת מקרנות הפנסיה שתבצענה את הסדר פנסיית החובה עבור עובדיה, בתנאים מיוחדים. מנורה מבטחים פנסיה ערוכה לקליטת העמיתים החדשים במסגרת הסדר פנסיית החובה, בגינם יופקדו בקרן דמי גמולים.