דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מסלול אג"ח

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2064-000

תיק אשר אינו משקיע במניות, כאשר 30% מנכסי התיק מושקעים באגרות חוב המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות תשואה של 4.86%. יתרת הנכסים משוקעים באגרות חוב סחירות בארץ ובעולם. הקופה לא משקיעה במניות.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן .

רשימת נכסים רבעונית (לרשימות נוספות ראה טבלה בתחתית העמוד):

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואות

הרכב נכסים

תרומות לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה

רשימת נכסים

למידע נוסף