דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2022תשואה נומינלית ברוטו

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

תשואה שנתית ממוצעת \ תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית ממוצעתתשואה נומינלית ברוטו

שימו לב

  • התשואות הממוצעות המוצגות לעיל הינן על בסיס שנים קלנדריות אחרונות.
  • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו.
  • המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.

שיעור דמי הניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2021 (**)

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012

(**) שיעור דמי הניהול מעל גיל 21 שנים יעמוד על 0.23%.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2021

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה (**)תשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

(**) המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.