דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

קרן השתלמות מסלול כללי

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-0828-000

החל מיום 01.08.2010 מוזגו הקופות כדלקמן:
קואטרו מנורה השתלמות א' (מ"ה 1270) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828).
קואטרו מנורה השתלמות ב' (מ"ה 1300) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828).

מנורה מבטחים השתלמות, קרן השתלמות לשכירים ועצמאים מיועדת לעמיתים במבטחים ולכלל האוכלוסיה.
הקופה משלבת ניהול דינאמי יחד עם אסטרטגיית השקעה סולידית, עובדה המאפשרת לך ליהנות מתשואות עודפות לאורך זמן תוך מזעור רכיב הסיכון.
תמהיל האחזקות נקבע בהתאם להחלטות ולתחזיות המקצועיות של צוות ועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר.
הקופה החלה פעילותה בנובמבר 2005.הקופה מתופעלת באמצעות בנק הפועלים.

ניתן להצטרף לקרן בלשכות השירות של מנורה מבטחים, המוקד הטלפוני 2000* או באמצעות סוכני הביטוח.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

קרן השתלמות >> קרנות השתלמות של מנורה מבטחים >> השתלמות מסלול כללי - 828