דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים מרכזית לפיצויים 827

קוד אוצר: 512245812-00000000000827-0000-000

החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה מרכזית לפיצויים (מ"ה 1271) מוזגה עם קופה מבטחים מרכזית לפיצויים (מ"ה 827).
מבטחים מרכזית לפיצויים, מיועדת למעסיקים עבור הפרשות כספי פיצויים לעובדיהם.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל מאפשרת למעסיקים החוסכים את כספי הפיצויים של עובדיהם באמצעות "מבטחים מרכזית לפיצויים".
קופה זו מנוהלת במסלול המשלב ניהול דינאמי יחד עם אסטרטגיית השקעה סולידית, עובדה המאפשרת לך ליהנות מתשואות עודפות לאורך זמן תוך מזעור רכיב הסיכון.
הקופה מתופעלת בבנק פועלים.
באפריל 2006, מוזגה הקופה יחד עם מבטחים מרכזית לפיצויים (140).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.