דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מבטחים מרכזית לפיצויים 827

קוד אוצר: 512245812-00000000000827-0000-000

החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה מרכזית לפיצויים (מ"ה 1271) מוזגה עם קופה מבטחים מרכזית לפיצויים (מ"ה 827).
מבטחים מרכזית לפיצויים, מיועדת למעסיקים עבור הפרשות כספי פיצויים לעובדיהם.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל מאפשרת למעסיקים החוסכים את כספי הפיצויים של עובדיהם באמצעות "מבטחים מרכזית לפיצויים".
קופה זו מנוהלת במסלול המשלב ניהול דינאמי יחד עם אסטרטגיית השקעה סולידית, עובדה המאפשרת לך ליהנות מתשואות עודפות לאורך זמן תוך מזעור רכיב הסיכון.
הקופה מתופעלת בבנק פועלים.
באפריל 2006, מוזגה הקופה יחד עם מבטחים מרכזית לפיצויים (140).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2020תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.