דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות 1145

קוד אוצר: 512245812-00000000001144-1145-000

הקופה מיועדת למעסיקים, עבור הפרשות כספי פיצויים לעובדיהם.
הקופה מנוהלת במסלול כללי – במסלול זה מדיניות ההשקעות של הקופה מוגבלת חשיפת הערך המנייתי למקסימום 10% מהרכב נכסי הקופה. תמהיל האחזקות של יתר האפיקים נקבע בועדת ההשקעות של הקופה.
הקופה החלה פעילותה בדצמבר 2005.
ניתן להצטרף לקופה באמצעות כל אחד מסניפי בנק לאומי ובאמצעות מנורה מבטחים גמל.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.