דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חבות מעבידים

חבות מעבידים

אחד מעובדי נפגע בתאונה. מה עלי לעשות?

אם ידוע על אירוע שעלול לגרום להגשת תביעה כנגדך, עליך להודיע על כך לחברתנו באמצעות המוקד הטלפוני של החברה או להודיע לסוכן הביטוח שלך , אשר יעביר את ההודעה לחברתנו.

במידה ויש בידיך מסמכים רלוונטים לאירוע, יש לצרפם להודעה כנ"ל. עם קבלת ההודעה, חברתנו תבדוק הנסיבות והכיסוי הביטוחי.

משלב ההודעה לחברתנו, יש להותיר את הטיפול בנזקי העובד לחברתנו בלבד ו/או למיופה כוחנו, אלא אם נודיעך אחרת.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

1. נא התקשר מיידית לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת הפוליסה ו/או למוקד הטלפוני של מנורה מבטחים שמספרו 2000*, כדי להודיע על האירוע וכדי לקבל הנחיות, ייעוץ והסברים. עם קבלת הדיווח תיפתח תביעה חדשה.
2. חובה לציין – תאריך אירוע, שם מבוטח, מספר פוליסה, תיאור האירוע ופרטי העובד שניזוק.
3. עוד חובה למסור – כתובת דואר עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, מספרי טלפון (קווי ונייד), מספר פקס.

אילו מסמכים עלי לצרף?

ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
1. טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב.
2. מסמכים רפואיים המתעדים את הפגיעה ואת אי הכושר, ככל שקיימים.
3. טופס ב.ל. 250.
4. מסמכי השתכרות העובד לשלושת החודשים האחרונים טרם האירוע.
5. דרישת/תביעת העובד, ככל שהוגשה.
6. המצאת מסמכים נוספים לבירור התביעה .

היה וימצא על ידינו כי נדרשים לנו מידע ומסמכים נוספים לבירור התביעה, ישלח לך מכתב דרישה בנושא.

מה יקרה בהמשך?

פרטי התאונה והמסמכים שהעברת יועברו לבדיקה על ידינו. לצורך בירור נסיבות האירוע או גובה הנזק, ייתכן ויידרשו מומחים נוספים חיצוניים לצורך הערכת התביעה. עם תום בירור הנסיבות והנזק לרבות קבלת מסמכים/פרטים נוספים כאמור לעיל, אנו נבדוק זכאותך בהתאם לתנאי הפוליסה.

אם לאחר הבדיקה יתברר שהאירוע ו/או התביעה מכוסים במסגרת הפוליסה, חברתנו תתנהל מול העובד שניזוק או ישירות או באמצעות עו"ד מטעמנו. במידה ויתברר כי האירוע/תביעה אינם מכוסים במסגרת הפוליסה, יומצא לך מכתב מתאים מייד עם היוודע לנו על כך.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד נועד לצורך דיווח על אירוע ביטוחי והן כדי לספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00-17:00 , בימי ו' , ערבי חג וחוה"מ בשעות 8:00-12:00. ניתן להתקשר למוקד בטלפון: 03-7108083.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך.

"האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח."