דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נזק שנגרם על ידי צד ג'

נזק שנגרם על ידי צד ג'

אירע לך ו/או לרכושך נזק על ידי צד שלישי? אל דאגה, בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו. יש בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לכל אורך הדרך עד לסיום הטיפול בתביעה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

במקרה של נזק שנגרם ע״י צד שלישי, הנך יכול לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

אפשרות ראשונה – לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק ולבקש מחברתנו אישור אי הגשה. במקרה ותבחר באפשרות זו, לא תרשם לחובתך תביעה תחת הפוליסה ולא תשלם השתתפות עצמית בגין תיקון הנזק.

אפשרות שניה – ניתן לתבוע את הנזקים שנגרמו לך על ידי הפעלת הפוליסה בחברתנו. במקרה ותבחר באפשרות זו, יהיה עליך לשאת בתשלום השתתפות עצמית ו/או קימום בהתאם לתנאי הפוליסה.

אם בחרת באפשרות השניה, הפעלת הפוליסה בחברתנו – נא העבר דיווח ראשוני בעת קרות מקרה ביטוח:

1. יש לדווח באופן מיידי לסוכן הביטוח לקבלת ייעוץ והסבר לגבי תהליך התביעה.
2. לחברתנו מוקד דיווח טלפוני המקבל דיווחים על אירועי נזק לרכוש. עם קבלת הדיווח, נפתחת תביעה חדשה על ידי המוקד ונשלח שמאי למקום האירוע.
מספר הטלפון של המוקד: 2000*.
3. בכדי שנוכל לטפל בתביעה במהירות וביעילות, עלינו להעביר את כל פרטי האירוע לשמאי שיישלח באמצעות המוקד הטלפוני. לכן, על מנת לפתוח תביעה - חובה לציין: תאריך האירוע, שם המבוטח, מספר הפוליסה, תאור האירוע ופרטי צד ג׳ (במידה וקיים). בנוסף, בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל, חובה לציין: כתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות הדואר, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, מספר טלפון קווי ונייד ומספר פקס.

מסמכים שיש להעביר:

1. טופס תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב. לטופס הודעה. 

2. הצעות מחיר/אסמכתאות בדבר תיקון הנזק, לרבות ציון מועד פירעון התשלום.

3. דו״ח סקר אחרון אליו כפופה הפוליסה, במידה וקיים.

4. בהיעדר סקר - קבלות רכישה של הרכוש הניזוק או אסמכתאות בדבר שווי הרכוש שניזוק.

5. אישור מכבי אש.

6. אישור אי הגשה במידה ויש למבנה הניזוק גם פוליסת מבנה וגם פוליסת משכנתא.

7. טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום לצורך הע ברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי. אם המבוטח הינו חברה בע״מ - יש לצרף, בנוסף, צילום שיק מבוטל כדוגמה.

8. אישור משטרה מפורט.

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-prat@m enora.co.il
 • באמצעות פקס 03-5663969.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות דירה ורכוש
  רח' אלנבי 115 ת.ד 927
  ת"א 6100802

מה יקרה בהמשך?

מינוי שמאי לבדיקת הנזק:

1. מייד עם קבלת הודעה ממך על מקרה הביטוח, אנו נשלח שמאי רכוש חיצוני לצורך הערכת גובה הנזק. השמאי יערוך את השומה על פי שיקול דעתו המקצועי, ובהתאם להוראות כל דין.

2. העתק מדו״ח השמאי יישלח אליך על ידנו ואנו נישא במלוא עלות שכר טרחת השמאי אשר מונה על ידנו.

התיישנות:

עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממעוד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט.

טיפול בתביעה:

פרטי הנזק והמסמכים שהעברת יועברו לבדיקה על ידנו. עם השלמת הבדיקה של הכיסוי הביטוחי וגובה הנזק - אנו נעביר לחשבון הבנק שלך את הפיצוי שאושר בניכוי השתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה. במקביל יישלח אליך העתק מדו"ח השמאי המפרט את אופן החישוב של הפיצוי. אם תהיה בעיה לגבי הכיסוי הביטוחי או לגבי גובה הנזק - אנו נודיע לך על כך.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד מספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, בימי ו', ערבי חג וחוה"מ בין השעות 8:00-12:00. מספר הטלפון של המוקד: 2000*.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח.