דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

אובדנים

אובדנים

אירעה תאונה לרכבך והוא הוגדר כ"אובדן להלכה" או אובדן כללי"? אל דאגה, בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו. בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לכל אורך הדרך עד לסיום הטיפול התביעה.

הגדרת אבדן כללי/גמור (Total Loss):
כאשר שיעור הנזק עולה על 60% מערך הרכב (לא כולל רכיב ירידת ערך) - ישולם מלוא ערך הרכב, הפוליסה תבוטל והרכב יורד מהכביש.

הגדרת אבדן להלכה:
כאשר השמאי המטפל החליט שערך הנזק עשוי להגיע ל ־ 50% ויותר מערך הרכב (לא כולל רכיב ירידת הערך) - ישולם מלוא ערך הרכב, הפוליסה תבוטל ללא החזר פרמיה, והרכב הניזוק יועבר לרשות חברת הביטוח.

למבוטחי "אוטו טופ" או אם נרכש כיסוי מיוחד בפוליסה, “אובדן״ מוגדר כנזק בשיעור 50% מערך הרכב (לא כולל רכיב ירידת הערך). במקרה כזה, ישולם מלוא ערך הרכב, הפוליסה תבוטל ללא החזר פרמיה והרכב הניזוק יועבר לרשות חברת הביטוח.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

הנך יכול לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

אפשרות ראשונה – לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, בעקבות התאונה, ישירות מהצד השלישי אשר גרם באשמתו לנזק לרכבך. במקרה ותבחר באפשרות זו, לא תרשם לחובתך תביעה תחת הפוליסה ובעת החידוש תוכל ליהנות מהנחת העדר תביעות.

אפשרות שניה – ניתן לתבוע את הנזקים שנגרמו לך על ידי הפעלת פוליסת רכב רכוש בחברתנו.

אם בחרת באפשרות השניה, הפעלת פוליסת רכב רכוש בחברתנו – נא העבר דיווח ראשוני בעת קרות מקרה ביטוח:

1. מומלץ לפנות באופן מיידי לסוכן הביטוח לקבלת ייעוץ והסבר לגבי תהליך התביעה.
2. לחברתנו מוקד דיווח טלפוני המקבל דיווחים על אירועי נזק לרכב ולרכוש שלגביהם החלטת להפעיל את הפוליסה בחברתנו. עם קבלת הדיווח, נפתחת תביעה חדשה על ידי המוקד ונשלח שמאי על פי בחירתך למקום האירוע. מספר הטלפון של המוקד: 2000*.
3. בכדי שנוכל לטפל בתביעה במהירות וביעילות, עלינו להעביר את כל פרטי התאונה לשמאי שיבחר על ידך או שיבחר באופן אקראי לחלוטין לבקשתך. המוקד הטלפוני יעביר את כל הפרטים של האירוע למשרד השמאי.

לרשימת שמאי חוץ
לדף הסבר בנוגע לזכויותיך בנושא שמאות רכב
לרשימת שמאים מכריעים

על מנת לפתוח תביעה, חובה לציין:

תאריך האירוע, שם המבוטח, מספר הרכב, מספר הפוליסה, שם הנהג, תאור האירוע ופרטי צד ג׳ (באם מעורב). בנוסף, בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל, חובה לציין: כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, ככל שקיימת, מס׳ טלפון קווי ונייד, מס׳ פקס וכתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות הדואר.

מסמכים שיש להעביר:

1. טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב. לטופס הודעה
2. צילום ת.ז. ורשיון נהיגה של הנהג ברכב בעת האירוע.
3. צילום ת.ז. של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
4. רישיון הרכב המקורי.
5. דו״ח שמאי בצירוף צילומים.
6. אישור משטרה, במידה והאירוע דווח למשטרה.
7. אישור היעדר תביעות מלא ל־ 3 שנים האחרונות, ככל שקיים.
8. דוחות שמאי לגבי נזקים קודמים באם היו.
9. טופס הורדה מהכביש מקורי חתום בידי משטרת ישראל, במידה והרכב הורד מהכביש על ידי המשטרה.
10. ייפוי כוח להעברת בעלות חתום ע״י בעל הרכב. לייפוי כוח להעברת בעלות
11. מפתחות הרכב המקוריים והרזרביים כולל שלטים בצירוף קוד אישי סודי.
12. טופס פרטי חשבון בנק מעודכנים לצורך העברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי. במידה והמבוטח הינו חברה בע״מ – יש לצרף, בנוסף, צילום שיק מבוטל כדוגמה. לחץ לטופס פרטי חשבון בנק

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-prat@menora.co.il
באמצעות הדואר לכתובת:
מנורה חברה לביטוח בע"מ
מחלקת תביעות רכב
רח' אלנבי 115 ת.ד 927
ת"א 6100802
באמצעות פקס: 03-5663969

התיישנות

עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט.

מה יקרה בהמשך?

פרטי התאונה והמסמכים שהעברת יועברו לבדיקה על ידנו. עם השלמת הבדיקה של הכיסוי הביטוחי וגובה הנזק - אנו נעביר לחשבון הבנק שלך את הפיצוי שאושר בניכוי השתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה. במקביל יישלח אליך העתק מדו"ח השמאי המפרט את אופן החישוב של הפיצוי. אם תהיה בעיה לגבי הכיסוי הביטוחי או לגבי גובה הנזק - אנו נודיע לך על כך.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד מספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, בימי ו', ערבי חג וחוה"מ בין השעות 8:00-12:00. מספר הטלפון של המוקד: 03-7108083.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח.