דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הנחיות למשיכת כספים מקרן הפנסיה

כספים שהצטברו בקרן הפנסיה ניתנים למשיכה גם לפני גיל פרישה כסכום חד פעמי, ובלבד שהסתיימו יחסי העובד-מעסיק. עמית שעדיין עובד אצל מעסיקו אינו רשאי לבצע פדיון של כספיו מקרן הפנסיה, למעט פדיון כספי תגמולים עבור מי שהגיע/ה לגיל פרישה מינימלי.

לתשומת לבך:

 • העברת התשלום תתבצע תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך.
 • משיכת כספים עלולה לפגוע באופן משמעותי בקצבת הזקנה הצפויה לך בפרישה ובהיקף הכיסוי הביטוחי שלך בקרן הפנסיה למקרים של נכות או פטירה. כמו כן, משיכת כספי רכיב התגמולים כסכום חד פעמי חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 35%.
 • כספי פיצויים פטורים ממס בהתאם לחישוב המעסיק על גבי טופס 161 שקיבלת מהמעסיק או בהתאם לאישור פקיד שומה. בהתאם להוראות הדין, בהעדר אישורים אלה ינוכה מס בשיעור מירבי של 47%.

הגשת בקשה דיגיטלית

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

להגשה
שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

מעקב אונליין

לאזור האישי
שלב 4

אישור הבקשה ותשלום

לאזור האישי

הגשת בקשה דיגיטלית

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

ממלאים את הבקשה בקישור המצורף

להגשה

מסמכים נדרשים לתהליך

 1. להגשת בקשה דיגיטלית לפדיון הכספים יש ללחוץ כאן
 2. אם בחשבונך בקרן הפנסיה מוטל עיקול, יש לצרף "טופס הסבר לעניין משיכת כספים כאשר קיים עיקול על זכויות". אם בוטל העיקול, יש לצרף מסמך המעיד על כך מהגורם המעקל

 3. אם המשיכה היא לבנק CITI, בנק HSBC או בנק דקסיה:

  - יש לצרף צילום המחאה מהחשבון הנ"ל או אישור על ניהול החשבון הנ"ל

  - העתק תעודת הזהות של העמית, הכולל את תאריך ההנפקה

 4. במשיכת חלק מכספי הפיצויים באפשרותך להגיש את אחד מהאישורים הבאים, בציון מספר תיק ניכויים 936300342:

  - אישור מפקיד שומה על ייעוד לקצבה של סכום הפיצויים שיוותר בקרן הפנסיה

  - טופס 161 אשר מולא ע"י המעסיק ומציין כי הסכום שחייב במס מיועד לקצבה. לצפייה בסרטון המסביר על מילוי טופס 161 – לחצו כאן

  אי צירוף אישור פקיד שומה או טופס 161 עלולים לעלות לך הרבה כסף! מומלץ לפנות לפקיד שומה לבירור פטור ממס

 5. אם לא הוגש טופס 161 - אישור מעסיק/אישור תקופת עבודה:

  - אם עדיין לא חלפו 4 חודשים ממועד סיום ההעסקה – יש לצרף אישור שחרור כספים או טופס 161 מהמעסיק, המשחרר את כספי הפיצויים

  - אם אין ברשותך אישור שכזה (לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו) –תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי – בכפוף לכך שחלפו לפחות 12 חודשים מאז סיום העסקה אצל המעסיק המסוים ועד למועד הפקת האישור של המוסד לביטוח לאומי.

  דע/י גם אם נוכה לך סכום המס המקסימלי לאחר שהצהרת על הסכמתך לכך, באפשרותך לפנות לפקיד שומה לצורך קבלת החזרי מס בגין הסכום הפטור (אם קיימת זכאות לפטור). יש להבהיר כי החברה לא תטפל בטופס מפקיד שומה לאחר שכבר בוצע הפדיון - יהיה עלייך לפעול בעצמך.