דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הנחיות להלוואה מקרן הפנסיה

עמית/ה קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה, את/ה נדרש/ת להוצאה חד-פעמית בלתי צפויה? אנו עומדים לצידך עם פתרון מושלם, שיאפשר לך לקבל כסף מבלי לפגוע בזכויותיך בקרן הפנסיה. עמיתי הקרן "מנורה מבטחים פנסיה", יכולים לקבל מקרן הפנסיה הלוואות בתנאים מועדפים ובמגוון מסלולי ריבית.

רוצים לקבל הלוואה? לתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר - לחצו כאן

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

להגשה
שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

אישור הבקשה ותשלום

שלב 4

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

ממלאים את הבקשה בקישור המצורף

להגשה

תנאים, מסלולים ומסמכים נדרשים

 1. להגשת בקשה דיגיטלית להלוואה מקרן הפנסיה - לחצו כאן
 2. בשל הוראות הרגולציה לא ניתן לתת הלוואות כנגד הצבירה ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, אלא כנגד הצבירה ברכיב התגמולים בלבד
 3. החזר ההלוואה יבוצע בתשלומים חודשיים ע"פ לוח שפיצר, באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק
 4. להחזר החודשי תתווסף עמלת גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק בסך 4 ש"ח
 5. הגשה ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן מומלץ לעבור על הנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים

תנאי זכאות לקבלת הלוואה

 1. הסכום המינימלי למתן הלוואה הינו 20,000 ש"ח
 2. הסכום המקסימלי - 28% מסך התגמולים, ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על 25% מהשכר נטו בבנק
 3. גיל מקסימלי במועד סיום ההלוואה: אישה - 64; גבר - 67
 4. חשבונות העמיתים אינם מוגבלים
 5. עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי)
 6. קיימות עד שתי הלוואות במקביל, שטרם הוחזרו במלואן

מסלולי ריבית

 1. מסלול א' - הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%
 2. מסלול ב' - הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%

תקופת החזר ההלוואה

 1. עד 72 תשלומים, או לפי גיל המקסימום במועד סיום ההלוואה: נשים - 64, גברים - 67, או המוקדם מביניהם

אופן בקשת ההלוואה

איזה יופי! התהליך הדיגיטלי שלנו, אינו מצריך העלאת מסמכים.
במקרים מסוימים, ייתכן ונבקש מסמך מסוים, כדלקמן:

 1. העתק תעודת הזהות של בן/בת הזוג (אם יש), בו נראה תאריך ההנפקה
 2. במידה וההלוואה הינה לבנק CITI / בנק HSBC / בנק דקסיה: יש לצרף צילום המחאה מהחשבון הנ"ל, או אישור על ניהול החשבון הנ"ל

הרשאה לחיוב חשבון הבנק:

 1. אם ההלוואה אינה לאחד הבנקים הבאים: בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות - יש לפתוח הרשאה לחיוב חשבון באזור האישי באתר הבנק (עבור קוד מוסד: 34102) ולצרף את האישור בקלות דרך התהליך הדיגיטלי
 2. לגשת לבנק עם טופס הרשאה לחיוב חשבון ולצרפו למסמכי הבקשה כאשר הוא כולל חתימה של נציג הבנק + חותמת הבנק + חתימתך

יש לשים לב:

 1. אם אני מקבל/ת מקרן הפנסיה קצבת נכות:

  - עליי לצרף דפי חשבון לשלושת החודשים האחרונים, מעודכנים 5 ימים לפני תאריך הגשת הבקשה

  - על התדפיסים להציג את ההכנסה החודשית השוטפת שלי בשלושת החודשים האחרונים ולכלול את מסגרת האשראי ויתרות יומיות בחשבון

  - אם אני עצמאי/ת, יש לצרף בנוסף: דו"ח מע"מ ודו"ח ניכויים בגין שלושה חודשים אחרונים, לחילופין ניתן לצרף דו”ח פירוט הכנסות מרואה חשבון או יועץ מס

*הערה: הקרן רשאית לאשר/לא לאשר בקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.