דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות להלוואה מקרן הפנסיה

עמית/ה קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה, את/ה נדרש/ת להוצאה חד-פעמית בלתי צפויה? אנו עומדים לצידך עם פתרון מושלם, שיאפשר לך לקבל כסף מבלי לפגוע בזכויותייך בקרן הפנסיה. עמיתי קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה יכולים לקבל מקרן הפנסיה הלוואות בתנאים מועדפים ובמגוון מסלולי ריבית. בקשת ההלוואה תוגש באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון 2000*.

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה

שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

אישור הבקשה ותשלום

שלב 4

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה

ממלאים את הבקשה באמצעות נציג שירות ב-2000* ומצרפים את המסמכים

תנאים, מסלולים ומסמכים נדרשים


חשוב לדעת!

 1. לא ניתן יהיה לאשר את בקשת ההלוואה בכל סכום ללא חתימת בן/בת הזוג
 2. בשל הוראות הרגולציה לא ניתן לתת הלוואות כנגד הצבירה ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, אלא כנגד הצבירה ברכיב התגמולים בלבד
 3. החזר ההלוואה יבוצע בתשלומים חודשיים ע"פ לוח שפיצר, באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק
 4. להחזר החודשי תתווסף עמלת גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק בסך 4 ש"ח
 5. מילוי לא תקין של הטופס או הגשה ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן מומלץ לעבור על הנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים


תנאי זכאות לקבלת הלוואה

 1. הסכום המינימלי למתן הלוואה הינו 20,000 ש"ח
 2. הסכום המקסימלי - 28% מסך התגמולים, ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על 25% מהשכר נטו בבנק
 3. גיל מקסימלי במועד סיום ההלוואה: אישה - 64; גבר - 67
 4. חשבונות העמיתים אינם מוגבלים
 5. עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי)
 6. קיימות עד שתי הלוואות במקביל, שטרם הוחזרו במלואן


מסלולי ריבית

 1. מסלול א' - הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%
 2. מסלול ב' - הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%


תקופת החזר ההלוואה

 1. הלוואה בסכומים של 20,000 ש“ח - 40,000 ש“ח עד 36 תשלומים
 2. הלוואה בסכומים של 40,001 ש“ח - 100,000 ש“ח - עד 48 תשלומים
 3. הלוואה בסכומים מעל 100,001 ש“ח - עד 60 תשלומים


מסמכי בקשת ההלוואה

בקשת ההלוואה צריכה לכלול את הטפסים והמסמכים הבאים:

 1. הסכם הלוואה חתום על ידי ובנוסף נספח הסכמת בן/בת זוגי, חתום על ידי בן/בת זוגי (אם יש). למילוי הטופס יש לפנות לנציג שירות ב-2000*
 2. העתק תעודת הזהות שלי ושל בן/בת הזוג (אם יש), בו נראה תאריך ההנפקה
 3. צילום שיק מהחשבון אליו יופקד הכסף, או אישור על ניהול החשבון מהבנק
 4. שטר חוב חתום על ידי - יועבר למילוי מנציג השירות

הרשאה לחיוב חשבון הבנק - בפנייך שתי אפשרויות:

 1. ניתן לפתוח הרשאה לחיוב חשבון באזור האישי בבנק ולא לשכוח להגיש אלינו את האישור שמתקבל, בו מופיעים גם פרטי חשבון הבנק. כדי לפתוח את ההרשאה נדרש קוד המוסד של קרן הפנסיה שמספרו 34102. לטופס יש ללחוץ כאן
 2. לגשת לבנק עם טופס הרשאה לחיוב חשבון ולצרפו למסמכי הבקשה כאשר הוא כולל חתימה של נציג הבנק + חותמת הבנק + חתימתך


אם אני עומד/ת באחד מהתנאים הבאים:

 1. ביקשתי הלוואה בסכום העולה על 20,000 ש"ח
 2. אני מעל גיל 60 (יש לשים לב! במידה והלוואה תאושר תידרש/י לחתום על נספח להסכם בנוכחות נוטריון)
 3. קיימת לי הלוואה פעילה בקרן הפנסיה ו/או פיגור בתשלום הלוואה קודמת לקרן הפנסיה
 4. אני בעל/ת חיווי אשראי שלילי
 5. אני מקבל/ת מקרן הפנסיה קצבת נכות

  - עליי לצרף דפי חשבון לשלושת החודשים האחרונים, מעודכנים 5 ימים לפני תאריך הגשת הבקשה

  - חשוב לדעת - על התדפיסים להציג את ההכנסה החודשית השוטפת שלי בשלושת החודשים האחרונים ולכלול את מסגרת האשראי ויתרות יומיות בחשבון

  - אם ברצוני לקבל הלוואה לחשבון שאין בו הכנסות ממשכורת, עליי לצרף את דפי החשבון והמסגרת כמפורט בסעיף הקודם, עבור שני החשבונותס

  - אם אני עצמאי/ת, יש לצרף בנוסף: דו"ח מע"מ ודו"ח ניכויים בגין שלושה חודשים אחרונים, לחילופין ניתן לצרף דו”ח פירוט הכנסות מרואה חשבון או יועץ מסאם סירבתי לאשר בדיקת קיומם של עיקולים על הכספים שבקרן אדרש להמציא בטחונות להחזר ההלוואה.

הערה: הקרן רשאית לאשר/לא לאשר בקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לטופס הלוואה לדוגמא - יש ללחוץ כאן

הנחיות בשפות

Menora Mivtachim offers you a variety of loans under preferred conditions - link

Менора Мивтахим предлагает вам различные ссуды на льготных условиях - ссылка

تعرض منوره مِڤطحيم عليك عددا من القروض بشروط خاصة - رابط