דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

איתור וחילוץ

כיסוי עבור הוצאות איתור וחילוץ של המבוטח/ת במקרה של היעלמות המבוטח/ת בחו"ל או מקרה חירום של המבוטח/ת בחו"ל במהלך הנסיעה.

גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $250,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.

הכיסוי ניתן להסרה.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, יש ללחוץ כאן.