דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור

כיסוי להחזר דמי השתתפות עצמית בהם חויב המבוטח על ידי חברת ההשכרה במקרה של נזק תאונתי שאירע לרכב או לרכב קרוואן בחו"ל או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש של המבוטח ברכב או ברכב קרוואן בחו"ל, אשר אירעו במהלך תקופת הביטוח.

גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $2,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.

ההרחבה ניתנת לרכישה בגילאי 24-75 בלבד.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - יש ללחוץ כאן