דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מצב רפואי קודם

כיסוי עבור הוצאות רפואיות במקרה של טיפול חירום רפואי הנובע משינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת (מצב רפואי שהיה קיים טרם הנסיעה לחו"ל וקודם למועד תחילת הביטוח) ובתנאי שהטיפול היה הכרחי בחו"ל והמבוטח לא היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.

  • גבול אחריות לכיסוי הינו עד לסך של $350,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.
  • הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח, לאחר תשאול רפואי והסכמת המבטחת, רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.
  • רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

    לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן.