דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הרחבה להחמרה של מחלה קיימת

ההרחבה מקנה כיסוי בגין טיפול חירום רפואי הנובע משינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת (מצב רפואי שהיה קיים טרם הנסיעה לחו"ל וקודם למועד תחילת הביטוח) ובתנאי שהטיפול היה הכרחי בחו"ל והמבוטח לא היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

לרכישת הרחבה זו יש לפנות לסוכן הביטוח ו/או למוקד השירות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח. לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, לחץ כאן.