דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם

ההרחבה מקנה כיסוי בגין טיפול חירום רפואי הנובע משינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת (מצב רפואי שהיה קיים טרם הנסיעה לחו"ל וקודם למועד תחילת הביטוח), ובתנאי שהטיפול היה הכרחי בחו"ל והמבוטח לא יכול היה מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.

  • גבול אחריות לכיסוי הינו עד לסך של $350,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.


הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח, לאחר תשאול רפואי והסכמת המבטחת, רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן.