דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הרחבה לספורט חורף

הרחבה זו מקנה כיסוי להוצאות רפואיות ותאונות אישיות כתוצאה מספורט חורף כמפורט להלן וזאת עד לגבול האחריות המירבי הנקוב בפוליסה: גלישה או החלקה על שלג או קרח או כל פעילות ספורט אחרת הקשורה לגלישה או להחלקה בשלג.

לתשומת לבך, הרחבה זו בפוליסת הביטוח אינה מכסה עיסוק בספורט בתמורה כלשהי לרבות שכר או פעילות ספורט הנערכת במסגרת תחרות כלשהי. הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח. לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, לחץ כאן.