דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ספורט חורף

  1. כיסוי להוצאות רפואיות שנגרמו כתוצאה מפעילות ספורט חורף הקשורה לגלישה או להחלקה בשלג.

    הרחבה זו אינה מכסה עיסוק בספורט בתמורה כלשהי, לרבות שכר או פעילות ספורט הנערכת במסגרת תחרות כלשהי.

    גבול האחריות לכיסוי בגין הוצאות רפואיות הינו עד לסך של $5,000,000.

  2. החזר כספי עבור הפסד תשלומים בהתאם לגבולות האחריות בפוליסה במקרים של ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי, אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה, ואיחור בהגעת ציוד ספורט חורף.

  • הכיסוי הינו עבור נוסעים שגילם עד 70 שנים.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן