דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מחשב נייד / טאבלט

כיסוי לאובדן / גניבה של מחשב אישי נישא ו/או מחשב לוח טאבלט שאירע בחו"ל ומהווה הרחבה לכיסוי הקיים במסגרת "כבודה".

  • הכיסוי תקף בתנאי שהמבוטח רכש את המחשב האישי / הטאבלט לפני היציאה מישראל ולפני מועד תחילת תקופת הביטוח וקיימת אסמכתא לרכישה. 
  • גבול אחריות לכיסוי הינו עד לסך של $1,500, בניכוי השתתפות עצמית בסך $100.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן.