דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

TOP הכנסה חודשית

מעוניינים בהכנסה חודשית קבועה לתקופה? רוצים להמשיך וליהנות מהטבות מס תוך משיכת הכנסה חודשית? המוצר "TOP הכנסה חודשית" מיועד לניוד חיסכון הוני (מקופות גמל ו/או פוליסות ביטוח) לגילאי 60+ בלבד.  

עיקרי מאפייני המוצר TOP הכנסה חודשית

  • המוצר מיועד ללקוחות מגיל 60 ומעלה המעוניינים לקבל הכנסה חודשית (אנונה) לתקופה מוגדרת מחיסכון צבור קיים. 
  • הכנסה קבועה לתקופה לפי בחירת המבוטח. 
  • לבחירה מגוון מסלולי השקעה או מסלול הבטחת תשואה והצמדה למדד. 
  • במקרה פטירה המוטבים ימשיכו לקבל את ההכנסה החודשית עד תום התקופה או לקבל את הסכום הצבור שנותר בסכום חד פעמי, בהתאם לבחירתכם. 

כיצד רוכשים את המוצר?

מנורה מבטחים מזמינה אתכם, לקוחות כל חברות הביטוח, לפגישה מקדימה עם מתכן פרישה מומחה, שיבצע בדיקה מקיפה של סך הנכסים הפנסיוניים הקיימים ברשותכם טרם ביצוע השינויים.

לתיאום פגישה אנא פנה לסוכן הביטוח שלך או למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה:

  • כתובת מייל: gil3@menora.co.il.
  • טלפון: 072-3838188 (שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00). 

 
-------------------

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. המידע המפורט אינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ באשר לכדאיות ההשקעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. באשר לנושאי מיסוי המפורטים במידע, יובהר כי המידע האמור הינו בכפוף להסדר המיסוי התחיקתי המלא.