דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

TOP קצבה מיידית

יוצאים לגמלאות ומעוניינים בקצבה חודשית קבועה לכל החיים? חסכתם במשך שנים רבות ומעוניינים להגן על הקצבה החודשית שלא תקטן כתוצאה מעליה בתוחלת החיים? מנורה מבטחים זיהתה את הצרכים הללו ומציעה לכם את המוצר TOP קצבה מיידית.

TOP קצבה מיידית

המוצר מיועד לניוד חיסכון הוני/קצבתי (מקופות גמל, קופת גמל לקצבה, פוליסות ביטוח או קרנות פנסיה) ו/או הפקדה חד פעמית של כספים לגילאי 60+ לצורך ייעוד לקבלת קצבה. 

  • קצבה חודשית לכל החיים.
  • מקדם קצבה מובטח להגנה מפני התארכות תוחלת החיים. 
  • מגוון מסלולי הבטחת קצבה - מינימום תקופת תשלום 180/240/300 חודשים. 
  • מסלול בן/בת זוג ייחודי הכולל קצבת שארים לכל החיים (בין 30 ל-100 אחוזים מהקצבה).
  • 2 מסלולי השקעה לרבות מסלול הבטחת תשואה.  

כיצד רוכשים את המוצר?

מנורה מבטחים מזמינה אתכם, לקוחות כל חברות הביטוח, לפגישה מקדימה עם מתכן פרישה מומחה, שיבצע בדיקה מקיפה של סך הנכסים הפנסיוניים הקיימים ברשותכם טרם ביצוע השינויים.

לתיאום פגישה אנא פנה לסוכן הביטוח שלך או למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה:

  • כתובת מייל: gil3@menora.co.il
  • טלפון: 072-3838188 (שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00). 


--------------------

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. המידע המפורט אינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ באשר לכדאיות ההשקעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. באשר לנושאי מיסוי המפורטים במידע, יובהר כי המידע האמור הינו בכפוף להסדר המיסוי התחיקתי המלא.