דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטול פוליסה קיימת

פוליסת הביטוח שברשותכם הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

בטרם תעבירו בקשה לביטול הפוליסה/הכיסוי, אנו מציעים שתפנו לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הביטול.

ביטול פוליסה או כיסוי בביטוח חיים ו/או בריאות

לתשומת לבכם כי קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אתכם ו/או את בני משפחתכם המבוטחים לנזק עצמי (במקרים של נזק גוף או רכוש) או לחבות כלפי צד שלישי. אם תבוטל הפוליסה או הכיסוי הביטוחי, בקרות מקרה ביטוח לא תהיו זכאים לתגמולי ביטוח. כמו כן, אם ולאחר הביטול תהיו מעוניינים לחדש ו/או להצטרף לפוליסה או כיסוי ביטוחי דומה לאלה שבוטלו, הנכם עלולים להידרש לחיתום רפואי מחדש וזאת בהתאם למצבכם הרפואי בעת החידוש או ההצטרפות ולא תהיו זכאים לרצף ביטוחי. בנוסף, ההצטרפות תהא בהתאם לתנאים הקיימים בחברה בעת ההתקשרות ולא בהתאם לתנאי הפוליסה או הכיסוי הביטוחי שבוטלו על ידכם. 

מסמכים וטפסים:

 • טופס בקשה לביטול פוליסה או כיסוי ביטוחי. להורדת טופס בקשה לביטול, לחץ כאן
 • אם בעל הפוליסה שונה מהמבוטח הראשי, יש לצרף את חתימת בעל הפוליסה על גבי בקשת הביטול. 
 • אם הפוליסה משועבדת למוטב בלתי חוזר, יש לצרף לבקשת הביטול אישור הסרת שעבוד מטעם הגורם המשעבד.     

כיצד מגישים את הבקשה?

לצורך הגשת בקשת הביטול, עלייך למלא טופס בקשה לביטול פוליסה או כיסוי ביטוחי (ראה סעיף 'מסמכים וטפסים' לעיל) ולהעבירו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות המידע האישי - משתמש קיים? לחץ כאן לכניסה.
 • בדואר אלקטרוני - bitul-life@menora.co.il או באמצעות פקס שמספרו 072-2763588.
 • לביטול קולקטיב בריאות יש לפנות למוקד קשרי לקוחות או באמצעות פקס שמספרו 074-7045354.
 • בדואר ישראל לכתובת: ת.ד 927 תל אביב, מיקוד 6100802.
 • פנייה למוקד קשרי לקוחות של החברה בטלפון 2000* או 03-7107777.


אם לאחר ביטול הפוליסה או הכיסוי, הנכם מתחרטים ומעוניינים לחדש את הפוליסה, אנו מציעים לפנות לסוכן הביטוח שלכם או למוקד קשרי הלקוחות של החברה. 

ביטול פוליסה בביטוח רכב, דירה, עסקים ותאונות אישיות

מסמכים וטפסים:

 • טופס בקשה לביטול פוליסה. להורדת הטופס, לחץ כאן
 • במקרה של ביטול ביטוח חובה, הנך נדרש להחזיר את תעודת ביטוח החובה המקורית לסוכן הביטוח שלך או למשרדי החברה בדואר. 
 • אם קיים סעיף שעבוד בפוליסה, רצוי לצרף לבקשת הביטול אישור הסרת שעבוד מטעם הגורם המשעבד.  

כיצד מגישים את הבקשה?

לצורך הגשת בקשת הביטול, עלייך למלא טופס בקשה לביטול פוליסה (ראה סעיף 'מסמכים וטפסים' לעיל) ולהעבירו אלינו באחת מהדרכים הבאות:


 • באמצעות המידע האישי - משתמש קיים? לחץ כאן לכניסה.
 • בדואר אלקטרוני - bitulelementary@menora.co.il
 • בפקס למספר 074-7601001.
 • בדואר ישראל לכתובת: ת.ד 927 תל אביב, מיקוד 6100802. 
 • פנייה למוקד קשרי לקוחות של החברה בטלפון 2000* או 03-7107777.

מה יקרה בהמשך?

עם קבלת בקשתכם בחברתנו באחת הדרכים שפורטו לעיל, תקבלו הודעה המאשרת את קבלתה. הביטול יבוצע תוך 3 ימי עסקים בכפוף לקבלת בקשה תקינה וצירוף מסמכים נדרשים. בסיום הטיפול בבקשה, תישלח אליכם הודעה נוספת המודיעה על ביצוע הביטול.