דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הסדר ריסק

שמירה על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים בתקופת אי עבודה או חל"ת

בעת עזיבת מקום עבודה ו/או בתקופת אי-עבודה זמנית (דוגמת חופשת לידה מוארכת, חל"ת וכו') מופסיקים התשלומים לקרן, וכתוצאה מכך עשויות הזכויות הביטוחיות שלכם להיפגע בצורה בלתי הפיכה. כדי לשמור על הרצף הביטוחי ועל הזכויות שנצברו, יכול עמית פעיל לבחור לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הגדלת פנסיית הזיקנה, לתקופה של עד 24 חודשים.

סיימת לעבוד? מנורה מבטחים הקימה עבורך אתר מבטחים קריירה. תכנית יעודית לסיוע בין עבודות. לפרטים נוספים >>>

חשוב לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופה שבה אין לכם הכנסות המבוטחות בקרן הפנסיה, ולבצע הפקדות במהלך השנה ולא להמתין רק לסיומה ולבצע הפקדה חד-פעמית. רכישת הכיסוי הביטוחי שומרת על הביטוח שהעמית מקבל מקרן הפנסיה למקרה של חלילה ארוע נכות או פטירה וזאת בעלות חודשית נמוכה במיוחד.

להצטרפות באופן עצמאי לקרן הפנסיה מבטחים

מהו הסדר הריסק?

הסדר הריסק הינו תשלום דמי גמולים מופחתים (בגובה עלות הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא תשלום דמי גמולים לצורך הגדלת הצבירה) כל עוד לא התחדשו תשלומים בגין העמית לקרן, וכל עוד הוא אינו מבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת.

הסדר הריסק ייעשה לא יאוחר מתום חמישה חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה, והוא יחול במשך התקופה הקצרה מבין: התקופה הרצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית, או 24 חודשים.

במידה ואירע לעמית אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה) במהלך תקופת הסדר הריסק, יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות, או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).

עמית אשר אינו מעוניין בתשלומים שוטפים לקרן רשאי לשלם בגין הכיסויים הביטוחיים בהסדר הריסק מתוך הצבירה הקיימת שלו בקרן ללא הצורך בהפקדת כספים נוספים בקרן. העמית יהיה רשאי לבצע את הסדר הריסק רק במידה ולא משך סכום כלשהו מתוך מרכיב תגמולי המעסיק ומתוך מרכיב תגמולי העובד.

לידיעתך, הפסקה בתשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים, פוגעת בכיסוי הביטוחי שלך בתור עמית בקרן הפנסיה:

  • אם חלילה וחס יארע לך אירוע נכות במהלך התקופה שעד למועד חידוש ההפקדות (גם אם תגיש תביעה לאחר מועד חידוש ההפקדות) הקרן לא תכסה אירוע שכזה;
  • הפסקת הכיסוי הביטוחי תביא לספירה מחדש של תקופת האכשרה (תקופת אכשרה - תקופה בת 60 חודשים במעמד עמית פעיל (עמית שמופקדים בגינו דמי גמולים שוטפים לקרן, ללא הפסקות העולות על שלושה חודשים רצופים או חמישה חודשים רצופים, לפי הענין). קרן הפנסיה אינה רשאית לשלם פנסיה לעמית או לשאיריו במקרה של אירוע נכות או פטירה חו"ח שאירע לפני תום תקופת האכשרה והנובע ממחלה שקדמה למועד הצטרפות העמית לקרן או למועד חידוש ההפקדות אחרי הפסקה כאמור, לפי המאוחר), כך שגם אם יחודשו ההפקדות בגינך לקרן, לא תהיה זכאי במשך חמש שנים לכיסוי ביטוחי בגין נכות הנובעת ממחלה שחלית בה בעבר, או תחלה בה לפני חידוש ההפקדות, גם אם הפכת חלילה לנכה כתוצאה מאותה מחלה לאחר חידוש ההפקדות.
  • במועד שבו תחזור להפקיד כספים בקרן הפנסיה יתכן ותידרש למלא הצהרת בריאות חדשה (לאחר הפסקה העולה על 5 חודשים (או תקופה קצרה יותר שבה בחרת והודעת עליה לקרן) תידרש הצהרת בריאות) שעשויה להביא לסירוב לקבל אותך שוב כעמית בקרן הפנסיה, או להחלטה לקבל אותך בתנאים מגבילים).
  • גובה הקצבה המשולמת לשארים, במקרה של פטירה חלילה וחס, יהיה נמוך באופן משמעותי ביותר לעומת הכיסוי שמוענק לעמית פעיל.

כיצד מצטרפים?

בכדי לבצע את החישוב המדויק של דמי הגמולים המופחתים לרכישת הכיסוי הביטוחי (בהתאם למסלול הביטוח, ההכנסה הקובעת, שנת הלידה, מין וגיל העמית) ולקבל את טופס הריסק והוראת הקבע, עומדים לרשותך מרכז המידע והשרות בטל' 2000*, סניפי מנורה מבטחים פנסיה ברחבי הארץ, סניפי מבטחים או דרך אתר זה.

יש לך שאלות נוספות? המומחים של מנורה מבטחים ממתינים לך בפורום החיסכון הפנסיוני.

הסדר ריסק - סרטון הדרכה לרכישת הסדר ריסק >>> 

לעמוד תכניות הפנסיה של מנורה מבטחים לחצו כאן