דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מסלול ביטוח בקרן הפנסיה

עמיתי מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה) יכולים לבחור מתוך מגוון מסלולים פנסיונים ע"פ צרכיהם האישיים והעדפותיהם.

 • מנורה מבטחים משלימה, קוד אוצר: 512245812-00000000000665-0000-000.
 • מנורה מבטחים פנסיה, קוד אוצר: 512245812-00000000000168-0000-000.


להלן פירוט המסלולים אותם ניתן לבחור במנורה מבטחים פנסיה: 

 • מסלול ברירת המחדל - מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.
 • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי וגבר שהצטרף החל מגיל 47 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.
 • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75% ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ביחס לשני הכיסויים. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות ולשאירים נמוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים.
 • מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות.
 • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. גבר שהצטרף החל מגיל 45 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;
 • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות;
 • מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה) - במסלול זה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 60. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים בכל גיל הצטרפות ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי וגבר שהצטרף החל מגיל 49 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.
 • מסלול ביטוח מותאם אישית - עמית רשאי לבחור שיעורי כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים מתוך השיעורים הבאים:

  • לגבי כיסוי ביטוחי לנכות, אחד מאלה - 37.5%, 50%, 62.5%, 75%.
  • לגבי כיסוי ביטוחי לשאירים, אחד מאלה – 40%, 60%, 80%, 100%.

   ככל שגבר בחר בשיעורי כיסוי הגבוהים מהשיעורים המירביים שניתן לבחור בהתאם לאחד ממסלולי הביטוח האחרים ביחס לגיל ההצטרפות שלו, לא יוחלו עליו שיעורי הכיסוי שבחר, אלא יוחל עליו מסלול ברירת המחדל האמור לעיל, והחברה תודיע לו על כך.

תום תקופת הביטוח 

בכל אחד מהמסלולים, למעט המסלול לגיל 60, קיימת אפשרות לבחירת גיל תום הביטוח מבין הגילאים הבאים: 60, 62, 64, 67 כאשר גיל ברירת המחדל לסיום הכיסוי הביטוחי הוא 67.

אפשרויות נוספות

 • נכות מתפתחת – עליה קבועה של פנסית הנכות בשיעור ריאלי של 2% בשנה. מיועד לעמיתים שהצטרפו לקרן בגיל צעיר וצופים גידול בהכנסתם העתידית.
 • פרנצ'יזה – פיצוי כפול לפנסיית הנכות בשני חודשי התשלום הראשונים.


חשוב: בנוסף למגוון מסלולי הביטוח ש"מנורה מבטחים פנסיה" מציעה לעמיתיה ובכדי להעניק ביטוח אופטימאלי בהתאם לצרכים, מנורה מבטחים מאפשרת לעמיתים שאין להם בן/בת זוג ואין להם ילדים מתחת לגיל 21, לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים בכל אחד מהמסלולים, ובכך להגדיל את החיסכון לפנסיית הזקנה. עמית יכול לוותר על פנסיה לשאירים בהצהרה בכתב, אותה יש לחדש כל 24 חודשים.

ניתן לעבור בין מסלולי הביטוח השונים לאורך תקופת החיסכון, יתכן והקרן תדרוש מילוי הצהרת בריאות במעבר למסלולי מוטי ביטוח.

בכדי לבצע שינוי בתכנית הפנסיונית שלך ניתן לפנות למומחים שלנו בטלפון 2000*.

לצפייה במגוון מסלולי ההשקעה בתכניות הפנסיה של מנורה מבטחים פנסיה - לחץ כאן.

מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים

בחזרה לעמוד תוכניות פנסיה