דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

חברי הוועדות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

חברי ועדת ביקורת

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר חזי צאיג | דח"צ
 • מר אילן סגל
 • מר שמעון קלמן | דח"צ

חברי ועדת השקעות

הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר אבשלום פלבר | יו"ר
 • מר דן טהורי
 • מר יאיר סרוסי
 • מר גדי גרינשטיין
 • מר יעקב רוזן

חברי ועדת ניהול סיכונים

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר שמואל סלבין | יו"ר
 • מר אילן סגל
 • מר שמעון קלמן | דח"צ 

ועדת משנה לאשראי: *

* הוועדה משותפת לחברות הבאות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (עבור התחייבויות תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה), מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. הוועדה מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר
 • מר מיכאל בר-חיים
 • מר יובל הררי