דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חברי הוועדות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

חברי ועדת ביקורת

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר שמעון קלמן | יו"ר | דב"ת
 • גב' מירב קירשנר | דב"ת
 • גב' דליה טל | דב"ת
 • גב' אתי אינהורן | דב"ת
 • מר אלי כהן | דב"ת


חברי ועדת השקעות

הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר יעקב רוזן | יו"ר
 • מר דן טהורי
 • מר יוסי דורי
 • מר גדי גרינשטיין
 • מר אורי מור


חברי ועדת ניהול סיכונים

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר שמואל סלבין | יו"ר
 • מר שמעון קלמן | דב"ת
 • מר יהודה בן אסאייג 


* ועדת משנה לאשראי: 

* הוועדה משותפת לחברות הבאות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (עבור התחייבויות תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה), מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. הוועדה מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר
 • מר מיכאל בר-חיים
 • מר יובל הררי