דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

חברי הוועדות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

חברי ועדת ביקורת

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר חזי צאיג | דח"צ
 • מר אילן סגל
 • מר שמעון קלמן | דח"צ

חברי ועדת השקעות

הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר אבשלום פלבר | יו"ר
 • מר צבי גרינולד
 • מר דן טהורי
 • מר יאיר סרוסי
 • מר גדי גרינשטיין

חברי ועדת ניהול סיכונים

* זמני התכנסות הועדה - לא פחות מהקבוע בהוראות הדין.

 • מר שמואל סלבין | יו"ר
 • מר אילן סגל

חברי ועדת אשראי משותפת

הועדה מתכנסת מעת לעת, על פי הצורך.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר
 • מר צבי גרינולד
 • מר יובל הררי