דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

נושאי משרה במנורה מבטחים פנסיה וגמל

  • מר גיא קריגר | מנכ"ל 
  • רו"ח רן קלמי | משנה למנכ"ל | מנהל אגף כספים 
  • גב' יעל גרינולד | משנה למנכ"ל | מנהלת אגף שיווק ומכירות  
  • מר איתי יעקב | משנה למנכ"ל | מנהל אגף מוצרים ופיתוח 
  • גב' סנדרה אורן | משנה למנכ"ל | מנהלת אגף תפעול ושירות
  • עו"ד אלון אלפרט | סמנכ"ל | היועץ המשפטי, מזכיר החברה 
  • מר עמית רוזן | סמנכ"ל | אקטואר ראשי  
  • רו"ח אתי הירשמן | מבקרת פנים