דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

עידן חדש בדיווחי המעסיקים

משרד האוצר פרסם תקנות המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים לקופות גמל (קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים). התקנות קובעות מבנה אחיד וקשיח שאינו ניתן לשינוי.

התקנות חלות על מעסיקים שמעסיקים 50 עובדים ומעלה החל מיום 1.2.17. החל מיום 1.1.17 תחלנה התקנות על כל המעסיקים במשק.

המשמעות היא, כי החל ממועד התחילה, חובה להעביר דיווחים לקופת גמל רק באמצעים דיגיטליים ובמבנה הנתונים שנקבע בתקנות.  

התקנות קובעות בין היתר הוראות בנושאים הבאים: 

  • אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל. 
  • פרטים שנדרש המעסיק למסור בעת ההפקדה. 
  • הוראות בענין משובים והיזון חוזר מקופת הגמל למעסיק.
  • מועדים להפקדת התשלומים בקופה.
  • ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדה.
  • הוראות בענין חובת הודעה של מעסיק לקופת הגמל במקרה של הפסקת הפקדות בגין עמית.
  • הודעות לעמית/מעסיק על חוסר בהפקדות.
  • הפרדה בין דיווח חיובי (שוטף) לדיווח שלילי.
  • הפרדה בין חברות מנהלות. 


לתשומת ליבך, החל ממועד התחילה, החברה לא תהא רשאית לקלוט דיווחים באופן שונה מהאופן המנוי בתקנות, ומלוא האחריות על כל המשתמע מכך, ולרבות פגיעה במועד ההצטרפות של העמית לקרן הפנסיה, תחול על המעסיק.

אנו במנורה מבטחים ערוכים לקליטת הנתונים בפורמט החדש.

מה עליך לעשות?

פורטל המעסיקים של מנורה מבטחים

במידה ואינך עובד עם לשכת שכר, מנורה מבטחים מעמידה לשימושך ללא עלות את פורטל המעסיקים. אמצעי לדיווח תשלומים בפורמט הדיגיטלי כפי שקבע משרד האוצר, הכוללת אפשרות לטעינת קבצים מתוכנות המדף. לכניסה לפורטל מעסיקים לחץ כאן.

עובד עם לשכות שכר / תוכנות מדף?

עליך לבדוק כי לשכת השכר שלך ערוכה לדווח את הנתונים בשנת 2017 בהתאם להנחיות משרד האוצר.