דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח מועדף לאופנועים "G MOTOR" בכיסוי צד שלישי

ביטוח צד שלישי לאופנוע המכסה את אחריות המבוטח לנזקים שנגרמו לרכוש צד שלישי שאינו בבעלות מבוטח, בשל תאונה או התנגשות.

הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי (ללא תוספת פרמיה):

  • ביטוח אחריות צד שלישי עד לגבול אחריות של 350,000 ₪.
  • הגנה משפטית עד לסך 10,000 ₪.

תנאי התאמה למסלול:

  • אופנועים עד 500 סמ"ק.
  • נהגים מעל גיל 24.
  • וותק רישיון נהיגה לסוג אופנוע המבוטח מעל 12 חודשים מלאים.
  • אופנוע בבעלות פרטית בלבד (ללא אופנוע המשמש להשכרה\שליחויות, אופנוע ספורט או שטח).

הרחבות תמורת פרמיה נוספת:

  • שרותי דרך וגרירה.


ההרחבות לעיל כרוכות בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.


---------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.