דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חיים אחרים: ההבדלים בין ביטוח חיים לביטוח חיים אגב משכנתא

מומחה מנורה מבטחים מציג: 4 הבדלים שכדאי להכיר

האם ביטוח חיים וביטוח החיים שנעשה אגב לקיחת משכנתא הם אותו הדבר באריזה שונה? האם הכללים הנוגעים לשניים זהים? התשובה לשאלות אלו היא לא. ביטוח חיים וביטוח חיים אגב ממשכנתא הם שני מוצרי ביטוח שונים, שנועדו למטרות שונות, עונים על צרכים שונים ופועלים בצורה שונה. כיצד? ביקשנו ממולי הורוביץ, מנהל תחום עסקים ומוצרים ב"מנורה מבטחים ביטוח" לתת לנו את ארבעת ההבדלים הבולטים בין השניים.

האם חייבים לרכוש את הביטוח?

ביטוח חיים: בוחרים לרכוש

ביטוח חיים אגב משכנתא: חייבים לרכוש

"אף אחד לא קם בבוקר ואומר לעצמו: היום אקנה ביטוח חיים", אומר מולי הורוביץ. "זוהי החלטה מודעות ומגובשת של אדם שבדק והחליט שזהו הצעד הנכון עבורו, בדרך כלל כי נסיבות חייו השתנו. הוא התחתן, נולדו לו ילדים וחשוב שיהיו להם משאבים כספיים במקרה של פטירתו בטרם עת. לעומת זאת, ביטוח החיים אגב משכנתא הוא חלק אינטגרלי מתהליך לקיחתה. הלוקח מחויב לעשותו ונדיר מאוד שהבנק יסכים לוותר עליו".

מהו סכום הביטוח?

ביטוח חיים: על סכום הביטוח להתאים לצרכי משפחת המבוטח

ביטוח חיים אגב משכנתא: סכום הביטוח נקבע בהתאם לגובה ההלוואה

הסכום הכספי שיקבלו המוטבים של מבוטח בביטוח חיים יהיה הסכום שהוא יקבע בעת ההצטרפות לביטוח. מתעניין בביטוח חיים שמעוניין לדעת מהו הסכום הנכון ביותר עבורו יכול להיעזר בסוכן, יועץ או במחשבונים הזמינים ברשת. במסגרת בחינת הצורך הביטוחי יילקחו בחשבון מספר פרמטרים, כגון: גיל, מספר בני משפחה, משכורת ועוד, ובסיומו יומלץ מהו סכום הביטוח הנדרש. לעומת זאת, בביטוח החיים אגב המשכנתא גובה סכום הביטוח נגזר מגובה ההלוואה שניתנה עבור קניית הנכס.

ביטוח חיים: סכום הביטוח הוא בדרך כלל קבוע

ביטוח חיים אגב משכנתא: סכום הביטוח משתנה בהתאם ללוח הסילוקין 

סכום הביטוח בביטוח חיים יישאר בדרך כלל זהה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן. לעומתו, סכום ביטוח החיים אגב משכנתא משתנה בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה, בהתאם ליתרת החוב שבבנק למשכנתאות.

"אם לדוגמא לקחת הלוואה בגובה מיליון שקל לתקופה של 20 שנה - ההנחה היא, בהתאם לנתונים שמסרת לה בעת ההצטרפות לביטוח, שבעוד עשור תעמוד יתרת ההלוואה על כ-600,000 ש"ח", מדגים הורוביץ. "סכום ביטוח החיים אגב המשכנתא יקטן בהתאם גם הוא, ויחושב אחרי עשור לפי 600,000 ש"ח ולא לפי מיליון".

"ההמלצה היא שככל שחל שינוי ביתרת ההלוואה יש לעדכן את חברת הביטוח, זאת על מנת שתוכל להתבצע התאמה של סכום הביטוח. אם מבוטח בביטוח חיים על סך מיליון ש"ח ילך לעולמו – הרי שבכפוף לתנאי הפוליסה, בכל עת יקבלו שאריו מיליון ש"ח צמודים למדד".

"אם מבוטח בביטוח חיים אגב משכנתא ילך לעולמו כשבהלוואה נותרו 600,000 ש"ח לתשלום - יקבל הבנק המוטב בפוליסה מחברת הביטוח רק את סכום זה, שכן את 400,000 השקלים הנוספים הוא כבר קיבל מהמבוטח לפני פטירתו. ככל שיש פער בין סכום הביטוח הקיים בפוליסה ליתרת ההלוואה, ישולם הפער ליורשים החוקיים או למוטבים הנוספים שנקבעו בפוליסה".

מיהם המוטבים?

ביטוח חיים: המבוטח בוחר את המוטבים

ביטוח חיים אגב משכנתא: המוטב הבלתי חוזר הוא תמיד הבנק, כאשר ניתן לקבוע מוטבים נוספים במקרה שבו ייווצר פער בין סכום הביטוח ליתרת ההלוואה.

מי שרוכש ביטוח חיים, עושה זאת כדי לדאוג ליקיריו לאחר מותו. הוא זה שמגדיר מיהם האנשים שיקבלו את כספי הביטוח לאחר מותו: אשתו, ילדיו, הוריו וכדומה. לעומת זאת, ביטוח החיים של אגב משכנתא נועד כדי לבטח את הבנק מתרחיש שבו הלווה הולך לעולמו לפני שהחזיר את מלוא ההלוואה. כתוצאה מכך, הבנק נקבע כמוטב בלתי חוזר ובמקרה של פטירתו - תעביר חברת הביטוח לבנק את שארית סכום ההלוואה שנותר.

ככל שיש פער בין סכום הביטוח הקיים בפוליסה ליתרת ההלוואה, ישולם הפער ליורשים החוקיים או למוטבים הנוספים שנקבעו בפוליסה, ככל שנקבעו. במילים אחרות, ביטוח החיים אגב משכנתא לא מייתר עשיית ביטוח חיים 'רגיל' עבור ביטחונה הכלכלי של המשפחה.