דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

טופ לעתיד שחרור

תכנית טופ לעתיד - שחרור מאפשרת למבוטח/ת להבטיח את תשלום הפרמיות במקרה של אובדן כושר העבודה - ממחלה או מתאונה, התוכנית נמכרת כביטוח נוסף לפוליסות פרט כגון ריסק 1, מוות מתאונה, נכות מתאונה, שווה לעתיד משלים ועוד.. תכנית הביטוח "טופ לעתיד - שחרור" כוללת רובד בסיסי ועליו מגוון הרחבות לבחירת המבוטח/ת. 

למי מתאימה הפוליסה?

התוכנית מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהבטיח את המשך הכיסוי הביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה.  

הרובד הבסיסי כולל:

הגדרה קלאסית, אכ"ע מורחב (74%-25%) - אובדן כושר עבודה מוחלט וחלקי, ברות ביטוח למקרי היעדר עבודה ממושכים (מעל 12 חודשים), פרמיה משתנה, וגיל תום ביטוח 67. 

מעל רובד בסיסי זה ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות:

  • הרחבת ההגדרה של אי כושר לעיסוק ספציפי. 
  • פרנצ'יזה. 
  • קיצור תקופת ההמתנה לחודש. 


בכפוף לכתוב בנספחים של המוצר, מצ"ב קישור לרשימת הפ עילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין מוצר זה.

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור א ליכם בהקדם.כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.