דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מטריה טופ

מטריה טופ - ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה למקרה של אובדן כושר עבודה

אנחנו סומכים על היכולת שלנו לפרנס ולכלכל את עצמנו, אך לחיים יש לפעמים תוכניות אחרות. קרן פנסיה מציעה למבוטחיה כיסוי לתשלום קצבת נכות מקרה של נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה של העמית המבוטח, אך קיימים מקרי אובדן כושר עבודה שאינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה, וניתן לכסותם במסגרת פוליסת הביטוח המשלימה "מטריה טופ" ובכך להבטיח לך את הכיסוי המיטבי למקרה של תאונה או מחלה בעקבותן לא תוכל להמשיך לעבוד.

הכיסויים בפוליסה

בפוליסה שני פרקי כיסוי, ניתן לרכוש את שני הפרקים או רק פרק אחד מהם, ובכך להבטיח לעצמך כיסוי משלים ההולם את צרכיך ואת רצונותיך.

פרקי הכיסוי בפוליסה המוצעים לבחירה הינם:

  • פרק א' - כיסוי לאובדן כושר עבודה אשר יבחן לפי הגדרת העיסוק הספציפי שלך (בשונה מהכיסוי בקרן הפנסיה, הבוחנת את אובדן כושר העבודה לפי עיסוק סביר).
  • פרק ב' - כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה שיארע בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה.
  • פרק ג' - כיסוי למקרה בו קרן הפנסיה קיזזה מקצבת הנכות תשלומים ששולמו לך על ידי גורם ממשלתי בגין אותו מקרה ביטוח. 

בנוסף לפרקי הכיסוי האמורים ניתן לצרף לפוליסה בפרמיה נוספת גם הרחבות המרחיבות את היקף הכיסוי הביטוחי שנרכש במסגרת פרקי הכיסוי:

1. הרחבה לתשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה).

2. הרחבה להארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי מ-24 חודש ל-60 חודש.

3. הרחבה להגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי. 

למי מתאים הכיסוי?

הפוליסה מתאימה ללקוחות שהינם עמיתים פעילים בקרן פנסיה חדשה, המבקשים לשדרג את כיסוי הנכות שלהם בקרן הפנסיה, ולהבטיח לעצמם כיסוי מיטבי למקרה של אובדן כושר עבודה.

גיל הכניסה המקסימלי הוא 57.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם

תנאי הפוליסה

אין באמור לעיל משום המלצה או יעוץ או חוות דעת מסוג כלשהוא לגבי רכישה או הצטרפות לפוליסה. האמור לעיל מכיל פרטים כלליים בלבד על הפוליסה, ומשמש למידע ראשוני בלבד, ואינו מחליף קריאה ועיון מלא בתנאי הפוליסה. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה. ההצטרפות לפוליסה כפופה להליך חיתום כמקובל בחברה.

מצ"ב קישור לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין פוליסה זו.

---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.