דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

צירוף לביטוח

צירוף לביטוח

משלוח בקשות מידע ובקשות לביטול פוליסה בהתאם לחוזר הצירוף

חוזר צירוף לביטוח מסדיר את התנהלות חברות הביטוח וסוכני הביטוח בעת צירוף לביטוח.

החוזר חל על ביטוחי בריאות לרבות סיעוד, נכות מתאונה, ביטוח למקרה מוות שנמכר שלא אגב חיסכון פנסיוני.

בהתאם לסעיף 8 לחוזר ביטוח 2016-1-7 בעניין צירוף לביטוח, מצורפות להלן כתובות דואר אלקטרוני יעודיות למשלוח בקשת מידע הכוללת ייפוי כח לקבלת מידע וכן בקשה לביטול פוליסה:

  • בקשת מידע הכוללת ייפוי כח מאת המועמד לביטוח, יש להעביר את נספח ב' לחוזר צירוף לביטוח - טופס "ייפוי כח מאת המועד לביטוח" לכתובת המייל zeruf@menora.co.il.
    מי שאינם סוכני מנורה, יעבירו בנוסף צילום רשיון סוכן או סוכנות ומספר טלפון נייד. 
  • בקשות לביטול פוליסה, יש להעביר את נספח ג' לחוזר צירוף לביטוח - טופס "הודעת ביטול" לכתובת הדואר האלקטרוני המתאימה, כמפורט להלן:
    בקשות לביטול פוליסת ביטוח חיים ו/או בריאות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני bitul-life@menora.co.il.
    בקשות לביטול פוליסת תאונות אישיות קצרת טווח יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני bitulelementary@menora.co.i