דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

TOP HOME

פוליסה מורחבת לביטוח מבנה הדירה ותכולתה בפרמיה אטרקטיבית.

פוליסה לביטוח דירה ותכולה היא למעשה פוליסה המכסה באירועים העלולים לקרות למבנה ו/או לתכולה כתוצאה מאש, ברק, עשן, התפוצצות או התלקחות, סערה לרבות גשם, שלג וברד, נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טייס, התנגשות כלי רכב בדירה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, רעידת אדמה (אלא באם בוטל בהתאם לבקשת המבוטח), פריצה, גניבה ונזק בזדון (אלא באם המבוטח הורה לא לבטח).

הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי (ללא תוספת פרמיה):

1. נזקי מים באמצעות שרברב הסדר של חברת הביטוח.

2. שרותי חרום לדירה כולל הרחבה לכיסוי "צנרת משלים"

3. גבול אחריות כלפי צד שלישי 3,000,000 ₪.

4. תכשיטים בכיסוי כל הסיכונים עד 20% מסכום ביטוח התכולה.

5. חבות מעבידים לעובדי משק ביתו של המבוטח.

6. שבר תאונתי לכלים סניטריים, משטחי שיש וזכוכית עד 2% מסכום ביטוח המבנה.

7. אופניים עד 3,000 ₪.

8. שבר תאונתי למסך טלוויזיה עד לסך 15,000 ₪ למכשיר בודד.

9. שחזור מסמכים.

10. דירה חלופית.

הרחבות אופציונאליות תמורת תוספת פרמיה:

1. כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים עד 35% מהתכולה.

2. הרחבת פעילות עסקית בדירה.

3. הרחבה לכיסוי דודי שמש.

4. הרחבת "גג יבש" – כיסוי לאיטום גגות.

5. נזקי טרור עד סכום ביטוח של 500,000 ₪ 

6. כיסוי למכפיל חניה 

7. כיסוי לבריכת שחיה כולל הרחבה לצד שלישי.

8. כיסוי למחזיק נשק ברישיון.

9. כיסוי כל הסיכונים למצלמות ואוספים.

10. כיסוי כל הסיכונים למבנה ו\או לתכולה עד 20,000 ₪.

11. הרחבת כיסוי לאופניים מעל 3,000 ₪.

12. הרחבת שבר תאונתי של מסך טלוויזיה מעבר ל 15,000 ₪.

13. כיסוי לריהוט וציוד גן.

14. מלא כרימון – כיסוי מיוחד לציבור הדתי.

15. הרחבת דברי ערך בעת שהיית המבוטח בחו"ל.

16. כיסוי כל הסיכונים למחשב נייד.

17. הרחבה לכיסוי לדירה שאינה תפוסה.

18. הרחבה לכיסוי צד שלישי לבעלי כלבים מסוכנים.

תנאי התאמה למסלול:

1. המסלול מיועד לביטוח תכולה + מבנה.

2. סכום ביטוח התכולה – מינימום 50,000 ₪ ומקסימום 300,000 ₪.

3. סכום ביטוח מבנה + תכולה (ביחד) מינימום 100,000 ₪ ומקסימום 1,500,000 ₪.


  • השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.
---------------

המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.