דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

קרן לחיים

תקציר כיסויי הביטוח

התכנית מעניקה פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן. הפיצוי מסייע להתמודד עם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהחלמה.

פירוט כיסויי הביטוח

פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלת הסרטן, המסייע להתמודד עם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהחלמה של חולי סרטן.

  • בעת גילוי סרטן מקומי בשד (Carcinoma In Situ) יינתן פיצוי בגובה 20% מסכום הביטוח שבתוקף. 
  • במקרה של ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית מסוג Gleason Score עד ל-6 (כולל) - פיצוי בשיעור 20%.
  • פיצוי בשיעור 10% במקרה של Carcinoma in Situ בצוואר הרחם.
  • פיצוי בשיעור 100% לאחר 10 ימי הישרדות.
  • חוות דעת פתולוגית שנייה במעבדת Mayo Clinic, ארה"ב.

מאפיינים כלליים

  • גיל כניסה מינימלי - 15 ימים.
  • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
  • תקופת הביטוח - עד גיל 75 או בהתאם לתקופת הביטוח של הביטוח היסודי.
  • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל שנה לפי גיל ומין המבוטח.
  • סכום ביטוח מקסימלי - 400,000 ₪. 


אפשרות מעבר לפוליסה עדכנית 

ניתן לצרף את תכנית "קרן לחיים " לתכניות הבאות: 

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן