דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

שירותים אמבולטורים

כיסויים נוספים לתוכניות ביטוחי הבריאות הפרטיים הניתנים שלא בעת אשפוז, המאפשרים קבלת כיסוי לבדיקות הריון, בדיקות אבחון, טיפולים פיזיותרפיים ועוד. 

שירותים אמבולטוריים

 • בדיקות אבחוניות – עד תקרה של 13,200 ₪ לשנת ביטוח.

 • התייעצות עם רופא מומחה בישראל – 2 התייעצויות בשנה ועד 850 ₪ להתייעצות.

 • טיפולים פיזיותרפיים – עד 190 ₪ לטיפול ועד 14 טיפולים לשנת ביטוח.

 • בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים – עד תקרה של 5,000 ₪ למקרה ביטוח.

 • אביזרים/מכשירים רפואיים נדרשים לטיפול כתוצאה מתאונה – עד 4,000 ₪ למקרה ביטוח.

 • טיפולים (פסיכולוגיים/פסיכיאטריים) לאחר אירוע קשה – 200 ₪ לטיפול ועד 30 טיפולים למקרה ביטוח.

 • תקופת אכשרה – 90 יום. 

כיסוי מורחב להיריון

 • סקירה גנטית למומים מולדים - עד תקרה של 2,600 ₪ לתקופת ביטוח.

 • סקירה גנטית לאבחון טרום לידתי (מי שפיר/סיסי שילה) – עד תקרה של 2,600 ₪ בגין כל היריון.

 • סריקה על קולית לסקירת מערכות העובר - עד תקרה של 1,500 ₪ לסקירה אחת בהיריון.

 • הפריה חוץ גופית – 8,200 ₪ לטיפול ועד שני טיפולים לכל תקופת הביטוח (למבוטחת אשר לה שני ילדים).

 • תקופת אכשרה – 270 יום. 

כיסוי מורחב לילדים  

 • אבחון וייעוץ דידקטי - שיפוי חד פעמי בגובה 600 ₪ - לילדים עד גיל 21.

 • אבחון הפרעות קשב וריכוז – שיפוי חד פעמי בגובה 600 ₪ - לילדים עד גיל 21.

 • טיפולי מומחים בבעיות התפתחות - עד 16 טיפולים, עד 250 ₪ לטיפול ועד 4,000 ₪ לכל תקופת הביטוח – לילדים עד גיל 18.

 • תקופת אכשרה – 180 יום. 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מינימלי - 15 ימים.

 • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.

 • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.

 • תקופת אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. לאבחונים וטיפולי התפתחות לילדים - 180 יום.

 • תקופת המתנה - אין.

 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 50.

 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

כיצד רוכשים את התוכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות למוקד המכירות שלנו ב-9699*.

- 

 • לתנאי הפוליסה - לחצו כאן 
 • גילוי נאות - שירותים אמבולטוריים - לחצו כאן 
 • טופס הצעה לביטוח בריאות ומחלות קשות - להורדה 

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן