דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין תשלום תגמולי ביטוח ללא ריבית והצמדה במקרים של עיכוב מחמת עיקול