דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח מקיף לרכב במסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price"

פוליסת ביטוח רכב הכוללת חבילת כיסויים רחבה, המיועדת לאוכלוסייה המתאימה למאפייני נהג, סוג רכב ועבר ביטוחי המפורטים מטה. 

האוכלוסייה המתאימה למסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price":

מאפייני נהג:

 • בעלי וותק נהיגה ורישיון נהיגה בר תוקף בישראל, לפחות עשרים וארבעה חודשים.
 • יתאפשר כיסוי ביטוחי לעד שלושה נהגים נקובים או כל נהג.
 • מסלול "Top Price" – נהגים מגיל 24 בעלי וותק נהיגה ורישיון נהיגה בר תוקף בישראל, לפחות עשרים וארבעה חודשים. 
 • החרגות לגבי רכבים ששווים מעל 350 אל"ש. 

מאפייני עבר ביטוחי:

 • ותק ביטוחי – עבר ביטוחי מקיף שלוש שנים או שנתיים (וותק ביטוחי שנתיים מותנה בכך שלא היו תביעות בשלוש שנים האחרונות) בכפוף להנחיות חיתום "עבר ביטוחי".
 • אפשרות לתביעה אחת בוותק ביטוחי שלוש שנים.
 • יתקבלו אישורי עבר ביטוחי ע"ש הורים עבור ילדיהם (בכפוף לנוהל "עבר ביטוחי").

מאפייני הרכב המתאים למסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price" :

 • רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.
 • גיל הרכב עד 14 שנים.
 • ערך רכב עד 1,500,000 ₪ למעט מסלול "Top Price" (ערך רכב במסלול זה הינו עד 350 אל"ש).
 • רכב ששוויו מעל 350,000 ₪ - בכפוף לנוהל רכבי יוקרה.
 • רכב גפ"מ (הנעת גז) – ניתן לבטח רכב מערכת גז בכיסוי "אביזרים" לרכב וזאת בגין אביזרים שלא הגיעו עם יצרן הרכב.

פירוט כיסויי הביטוח המקיף במסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price (הכלולים בפרמיה, כפוף לכתב השירות):

 • גרירה (ספקי השירות הניתנים – שגריר, דרכים, פמי בהתאם לבחירת המבוטח ביום עשיית הביטוח)
 • שרות עדיף במקרה תאונה (כפוף להרחבה בפוליסה - ספקי השירות הניתנים - שגריר, דרכים, פמי בהתאם לבחירת המבוטח ביום עשיית הביטוח).
 • רכב חלופי (כפוף לספק השירות הנבחר בכיסוי הגרירה) החל מחיתום 2/10/2019 רכב ששוויו 300 אל"ש ומעלה יקבל באופן אוטומטי וללא תוספת פרמיה רכב מנהלים חלופי.
  * במוסך מחלקת ראשונה "מפתח תמורת מפתח". 
 • שבר שמשות (ספקי השירות הניתנים – אוטוגלס, אילן זגגות, דרכים זגגות רכב בע"מ בהתאם לבחירת המבוטח ביום עשיית הביטוח).
  * זכאות להחלפת הגומייה בשמשה במקרים בהם הדבר נדרש בכיסוי מלא וללא השתתפות עצמית
 • גבולות אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש 4,000,000 ₪, פוליסות שמועד תחילת הביטוח הינו עד מ2.2.2020 גבול האחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש - 2,000,000 ₪.
 • הוצאות משפטיות עד 12,000 ₪.
 • רדיו דיסק / רדיו דיסק MP3 חלופי.
 • נזק טוטאלי החל מ-50% לרכב מעל שווי 50,000 ש"ח.
 • כינון אוטומטי לאחר נזק במוסכי מחלקה ראשונה לתביעה ראשונה בלבד.
 • תוספת שווי רכב עד 10% משווי הרכב (חדש תמורת ישן) - חינם לרכב פרטי בשנתון האחרון בלבד. הכיסוי ניתן לרכב בבעלות פרטית בלבד, יד ראשונה, שנרכש במיסים מלאים ושוויו עד 1,500,000 ₪.
 • ביטול השתתפות עצמית במוסך מחלקה ראשונה - 
 • בכל מקרה של נזק עצמי, המתוקן באחד ממוסכי "מחלקה ראשונה", וגבוה מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לנזק עצמי - יהא המבוטח פטור מתשלום השתתפות עצמית זו. ההרחבה הינה לרכבים ששווים עד 350 אל"ש. מובהר בזאת, שהרחבה זו אינה פוטרת מתשלום השתתפות עצמית בגין ירידת ערך או נזק לצד שלישי בלבד. (לא תקף לפוליסות במסלול "Top Price").
 • שרותי פרקליט - טיפול משפטי בתביעות כנגד צד ג' – רכב רכוש.
 • שירות החלפת גלגל - החלפת גלגל במקום הרכב ע"י נציג ספק שירות הגרירה.
 • אספקת דלק - במקרה של עצירת רכב עקב מחסור בדלק יש לפנות לספק שירות.
 • חילוץ מחניון - יש לפנות לספק שירות הגרירה .
 • גרירה ממוסך למוסך - יש לפנות לספק שירות הגרירה.
 • ​ביטול השתתפות עצמית בניסיון גניבה כושל.
  * נסיעה שיתופית – קאר פול 

כיסויים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה במסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price" (כפוף לכתב השירות):

 • תוספת שווי רכב עד 15% משווי הרכב (חדש תמורת ישן) לרכב בשנתו השנייה על הכביש, ובתנאי שהרכב בבעלות פרטית בלבד, יד ראשונה, ונרכש במיסים מלאים.
 • הרחבת כיסוי למערכת שמע ו/או אביזרים, כפוף להצגת חשבונית או הערכה.
 • ביטול השתתפות עצמית במוסך מחלקה ראשונה - (תקף לפוליסות שמועד תחילת הביטוח הינו 2.2.202) בכל מקרה של נזק עצמי, המתוקן באחד ממוסכי "מחלקה ראשונה", והגבוה מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לנזק עצמי - יהא המבוטח פטור מתשלום השתתפות עצמית זו. מובהר בזאת, שהרחבה זו אינה פוטרת מתשלום השתתפות עצמית בגין ירידת ערך או נזק לצד שלישי בלבד. ניתן לרכוש הרחבה לרכבים בבעלות ו/או שימוש חברה (כיסוי לנהגים נקובים) ששווים עד 350 אל"ש. (לא תקף במסלול "Top Price").
 • כיסוי שבר מראות צד ופנסים - הפעלת הכיסוי הינו בהשתתפות עצמית מופחתת ולא תחשב כתביעה לפוליסה . ניתן לרכישה לרכב שגילו עד 15 שנים שוויו במועד תחילת הביטוח 600 אל"ש ללא הגבלת גבול אחריות (כפוף לתנאי ההרחבה). 
 • כיסוי ל"פגושים" - במקרה של נזק לפגוש הרכב המבוטח, ניתן לרכוש הרחבה ללא הגבלת שווי רכב ועד למקסימום גובה נזק בהתאם לתנאי ההרחבה בפוליסה. עלות ההרחבה לשנה 200 ש"ח. ספק השירות: שגריר. גובה השתתפות עצמית 390 ש"ח. ללא רישום תביעה בפוליסה .
 • נהג מזדמן מ-1 ועד 7 ימים - ניתן לרכוש ההרחבה מיום תחילת התוספת, ההרחבה כוללת כיסוי לנהגים צעירים וחדשים.
 • נהג מלווה- ההרחבה הינה לנהג חדש לשלושה חודשים הראשונים ממועד הוצאת הרישיון. לרכב בבעלות ושימוש פרטי ששוויו עד 350 אל"ש. ההרחבה הינה הינה ללא תוספת פרמיה. 
 • כיסוי להחלפת מפתחות - במקרה של גניבת מפתחות הרכב המבוטח ישפה המבטח את המבוטח בגין סכום ששולם בפועל לפורץ רכבים לצורך פריצת דלת הרכב וכן בגין סכום ששילם מבוטח בפועל למנעולן לצורך הכנת מפתח חלופי. גבול אחריות 1000 ש"ח למקרה וסך 2000 ש"ח לכל תקופת ביטוח השתתפות עצמית 350 ש"ח, לא מחושב כתביעה.

 • האמור מעלה הינו כפוף לתנאי החיתום והפוליסה.

חישובי הפרמיה 

הפרמיה לפוליסת ביטוח מקיף במסלולי "אוטוטופ" , "Top Line" ו"Top Price" מבוססת על סוג הרכב המבוטח, ניסיון התביעות וכן מנתונים הקשורים לנוהגים ברכב, גילם, ניסיון התביעות שלהם, הגבלת כמות הנוהגים ברכב או אי נהיגה בשבתות וחגים.

כיצד רוכשים את הביטוח?

ניתן לרכוש את ביטוח הרכב של מנורה מבטחים בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר – כל מה שצריך זה ללחוץ על "לקבלת הצעה". בנוסף, באפשרותכם לפנות למוקד המכירות שלנו בטלפון 9699*.

כמו כן, מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה, או לאתר סוכן באיתורן הסוכנים.


----------- ----
מידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.

בחזרה לעמוד ביטוח רכב