דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

סיכוני סייבר לעורכי דין

לי זה לא יקרה!

העלות העולמית השנתית של פשעי מחשב עומדת על 400 מיליארד (!) דולר בשנה. 61% ממתקפות הסייבר בעולם היו על עסקים המעסיקים פחות מ–250 עובדים. על פי רוב, עסקים אלו מוגנים פחות ואין ברשותם את המקורות הפיננסיים ואת הידע להשתקם אחרי אירוע סייבר. התוקפים הפוטנציאליים יכולים להיות פושעים המונעים מרווח כלכלי, גורמים עויינים המונעים פוליטית או אפילו עובדים ממורמרים.

עורכי הדין – יעד חם

עורכי דין מהווים יעד אטרקטיבי לתקיפה כיון שהם מחזיקים מידע רגיש לגבי לקוחותיהם (מידע פיננסי, מידע לגבי עיסקאות עתידיות, מידע בריאותי ועוד). מידה זה עלול להיות בעל ערך רב לתוקפים. עורך דין מחוייב לחסיון המידע של לקוחותיו ולכן חשוף לתביעות צדדי ג' באם מידע כזה ייחשף. נזק גדול עלול להיגרם גם לעורך הדין עצמו, למערכות המחשב של המשרד וכן למוניטין ולשמו הטוב עורך הדין.

אבטחת מידע, כיסוי ביטוחי ומה שביניהם

כפי שאי אפשר למנוע לחלוטין נזקי אש ופריצה, ולשם כך רוכשים כיסוי ביטוחי, וכפי שגם המשרד המקצועי ביותר דואג לפוליסת אחריות מקצועית למקרה של כשל בהתנהלותו, כך גם אבטחת המידע אינה יכולה למנוע לחלוטין כשל סייבר. מידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר של כל ארגון, ובמיוחד אצל בעלי מקצועות חופשיים. פוליסות הביטוח המקובלות אינן מכסות את הסיכונים החדשים בעולם הטכנולוגי.

פוליסת ביטוח האחריות המקצועית של עורכי הדין לשנת 2017 הורחבה לכסות את חבות המבוטח על פי דין בהתאם למפורט בהרחבת כיסוי בגין חבות סייבר כלפי צד שלישי בגבול אחריות של 350,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה וכמפורט בנספח 2 לפוליסה.

למעוניינים - ניתן לרכוש כיסוי סייבר גם לנזקים שייגרמו למבוטח עצמו (כגון: הוצאות להשבת מערכות לפעולה, סחיטת סייבר ודרישת כופר, שירותי ניהול אירוע ועוד) באמצעות פניה לסוכן הביטוח בהליך מהיר ופשוט.

-------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.