דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי

פוליסת אש מעניקה כיסוי למקרים הבאים:

 • נזקי אש.
 • עשן.
 • התפוצצות.
 • ברק.

סיכונים בלתי צפויים

 • נזקי נוזלים
 • התבקעות צינורות
 • התנגשות
 • רעידת אדמה
 • נזקי טבע
 • פגיעה מכלי טיס
 • חריכה וצריבה
 • תסיסה והתחממות עצמית
 • קריסת מדפים
 • שביתות
 • פרעות ונזק בזדון

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.


פוליסות:

פוליסת אש מורחב ואובדן תוצאתי מנוביט 2015  -----------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.